اخبار داغ
0

پاییز می‌رسد که مرا مبتلا کند

همین شاعران بودند که وقتی ازدحام ابرها در آسمان پاییزی شکل می‌گرفت با تک‌بیتی عاشقان را فرامی‌خواندند که در هوای…