رزمواره حماسه های ماندگار

0  2   

به گزارش جام جم آنلاین از ستاد خبری نخستین رزمواره مدافعان حرم، یدالله گودرزی تصریح کرد: یکی از تلاش های بر پا کنندگان تجلیل و بزرگداشت مدافعان حرم استفاده از این ظرفیت و افزودن واژه ای تازه برای یادکردهای حماسی و دفاعی بود.

«رزمنامه» ،«رزمیاد» و «رزم واره» سه واژه نهایی بود که شورای برگزاری به واژه «رزمواره» رای داد و
«نخستین رزمواره مدافعان حرم» شکل گرفت.

پیوند «واره» برای شباهت و مانندگی مثل ماهواره، برای تعلق و ارتباط مثل دستواره و رزمواره و برای مکان مثل چراغواره استفاده می شود.

دبیر شورای زبان فارسی صداو سیما ادامه داد: شورای برگزاری با توجه به وجه حماسی حرکت، استفاده از واژه های تازه و بدیع، بهره گیری از ظرفیت زبان فارسی و افزودن اصطلاحی جدید در گنجینه فرهنگ مقاومت از «رزم واره» بهره گرفت تا طرحی نو در راستای سعی با صفای مدافعان حریم دین و اهل بیت(ع) در اندازد و پرچم یاد این مجاهدان گمنام را برچکاد اندیشه و احساس ملت قهرمان ایران بر افرازد بدان امید که وظیفه خویش را به انجام برساند.

آگهی رایگان در سایت زورناچی
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه