روشهای تقویت ارتباطات داخلی در سازمان

0 

اهمیت مهارت های ارتباطی در محیط کار را دست کم نگیرید. نوع ارزیابی که رئیس یا همکارانتان از شما می کنند تاثیر زیادی در آرامش شما در محیط کار دارد. بنابراین هر چقدر هم پشتکار داشته باشید یا خلاق باشید اگر نتوانید با همکارانتان کنار بیایید روی کارتان تاثیر می گذارد. بنابراین باید ارتباطات داخلی را تقویت کنید.

با لبخند زدن مثبت گرایی خود را نشان دهید

هیچ کس دلش نمی خواهد همکاری با چهره عبوس و اخمو داشته باشد. پس باید به همکارانتان نشان دهید که فردی خوش برخورد و مهربان هستید. به یاد داشته باشید که لبخند زدن همیشه راه خوبی برای رسیدگی به مشکلات و جذب دیگران به سمت خودتان است.

از همکارانتان تعریف و تمجید کنید

همه انسان ها نقاط قوت و ضعف دارند. پس به جای این که به نقاط ضعف همکارتان تمرکز کنید نقاط قوتشان را ببینید و به آن ها کمک کنید که خودشان هم نقاط قوتشان را ببینند. هیچوقت از تحسین کردن کسانی که از شما کمک می خواهند نترسید. به خاطر داشته باشید که انرژی مثبت مسری است و با انتقال این انرژی محیط کار مثبتی برای خودتان بسازید.

شنونده فعالی باشید

برای این که بتوانید نقطه نظرات دیگران را به خوبی درک کنید شنونده فعالی باشید. اگر تنها به معنای لغوی کلماتی که گفته می شود دقت کنید و توجهی به زبان بدن و حالات چهره نداشته باشید ممکن است نکات مهمی را از دست بدهید.

هنگام مشکلات شکایت نکنید

هیچ چیزی بدتر از کار کردن با کسی که دائم شکایت می کند نیست. اگر از چیزی د رمحل کارتان ناراضی هستید بهترین کار این است که آن را بنویسید و در خودتان حلش کنید.

کمی هم شوخ طبع باشید تا به همکارانتان نزدیکتر شوید

هنگام سخنرانی کمی هم شوخ طبع باشید. مردم از کسی که بتواند آن ها را بخنداند خوششان می آید. می توانید از شوخ طبعی برای حذف مرزهای ارتباطی و جلب نظر همکارانتان استفاده کنید. اگر بیشتر به آن ها نزدیک شوید همکاری بین شما موثرتر خواهد بود.

به حل درگیری ها در محیط کار کمک کنید

وقتی همکارانتان با هم به اختلاف نظر و درگیری می رسند باید در آشتی دادن آن ها تلاش کنید. برای این که روابط درون گروهی خوبی داشته باشید باید میانجی گری بین همکارانتان را بلد باشید. نیازی نیست از درگیری ها دوری کنید چون واقعیت این است که درگیری بین همکاران اجتناب ناپذیر است. پس بهتر است یاد بگیرید که چگونه درگیری ها را حل کنید.

هنگام صحبت مراقب کلماتی که به زبان می آورید باشید

هنگام صحبت کردن باید مراقب کلماتی که می گویید باشید تا دیگران دچار هیچ نوع سوءتفاهمی نشوند. همیشه هنگام صحبت کردن خودتان را جای دیگران بگذارید. آیا سطح اطلاعات بین شما و شنونده ها یکی است؟ آیا اصطلاحاتی که به کار می برید درکشان سخت است؟ آیا بیش از حد رک بودن شما باعث می شود دیگران احساس توهین کنند؟ قبل از صحبت همه این سوال ها را از خودتان بپرسید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه