ترجمه آهنگ Princess of China از Coldplay

0 

Princess of China در کارهای گروه Coldplay یک نقطه عطف به حساب می آید چون اولین موزیک ویدئو آنها با حضور یک خواننده میهمان است. موزیک ویدئو این آهنگ کاری بسیار زیبا و گیرا است و اگر تا به حال آن را ندیده اید مطمئناً می تواند نظرتان را جلب کند. Princess of China یازدهمین آهنگ از آلبوم Mylo Xyloto است که با همکاری ریحانا ساخته شده. آهنگ درباره رابطه ای است که با رفتن یکی از طرفین از هم گسیخته است.

Princess of China:

http://bedunim.ir/wp-content/uploads/2017/11/Coldplay_Ft.Rihanna_-_Princess_of_China128.mp3


لینک دانلود آهنگ …


ترجمه متن آهنگ و بررسی:

Once upon a time somebody ran

Somebody ran away saying fast as I can

I’ve got to go, I’ve got to go!!!

Once upon a time we fell apart

You’re holding in your hands the two halves

Of my heart

Ohhhhh, ohhhhh!

Ohhhhh…

روزی روزگاری یک کسی فرار کرد

یک کسی فرار کرد و گفت با تمام سرعتی که می توانم

باید بروم، باید بروم!!!

روزی روزگاری ما از هم جدا افتادیم

تو در دستانت دو نیمه قلب مرا نگه داشتی

اوووو، اوووووو!

اوووو…

Once upon a time, we burned bright

Now all we ever seem to do is fight

روزی روزگاری، ما می درخشیدیم

حالا به نظر تمام کاری که می کنیم دعوا است

( روزگاری با هم خوب بوده اند و رابطه شان در اوج بوده اما حالا دیگر آن زمان گذشته و رابطه به جایی رسیده است که دائم در حال جنگ و دعوا هستند و به همین خاطر است که در بخش اول کریس مارتین از فرار کردن صحبت می کند و با وجود اینکه قلبش در دست یار است می گریزد. )

On and on…

And on and on and on…

ادامه داشت

و ادامه داشت و ادامه داشت

( روی اینکه این بحث و دعوا چقدر ادامه دار و خسته کننده بوده تاکید دارد. )

Once upon a time on the same side

Once upon a time on the same side, in the

Same game

And why’d you have to go, have to go and

Throw water on my flame

روزی روزگاری در یک جناح بودیم ( با هم بودیم )

روزی روزگاری در یک جناح بودیم، در یک بازی

و چرا تو باید بروی، باید بروی و

روی آتش من آب بریزی

( نمی تواند این جدایی را قبول کند چون روزگاری با یکدیگر رابطه بسیار خوبی داشتند اما حالا او با رفتنش گویا آبی بر آتش عشقش ریخته. )

I could’ve been a princess, you’d be a king

Could’ve had a castle, and worn a ring

But no, you let me go

I could’ve been a princess, you’d be a king

Could’ve had a castle, and worn a ring

But no, you let me go

من می توانستم یک شاهزاده باشم تو یک پادشاه

می توانستیم یک قلعه داشته باشیم و حلقه بدست کنیم ( ازدواج کنیم )

اما نه تو رهایم کردی

من می توانستم یک شاهزاده باشم تو یک پادشاه

می توانستیم یک قلعه داشته باشیم و حلقه بدست کنیم

اما نه تو رهایم کردی

( معتقد است مردِ داستان متعهد نبوده و رهایش کرده، می توانستند برای یکدیگر باشند اما با رفتن او حالا به جای پایانی خوش دچار غم و اندوه شده اند. )

And stole my star

La, la, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la, la

You stole my star

La, la la la la laaaaaa

Oooooooh-oh oh oooooooh oh oh oh

Ohhhhhhhhh

Oooooooh-oh oh oooooooh oh oh oh

Ohhhhhhhhh

و تو شانسم ( نورم ) را از من گرفتی

لا لا…

لا لا …

لا لا …

تو شانسم ( نورم ) را از من گرفتی

لا لا …

اووووو …

اووووو …

اووووو …

اووووو …

( ستاره می تواند همان بخت باشد. در این بخش هر دو با یکدیگر آهنگ را می خوانند چون معتقدند با از هم پاشیده شدن این رابطه بخت هر دو از بین رفته. )

‘Cause you really hurt me

No you really hurt me

‘Cause you really hurt me

No you really hurt me

‘Cause you really hurt me

Ooooooooh you really hurt me, ooooooooh

‘Cause you really hurt me

Ooooooooh you really hurt me…

چون تو واقعا به من آسیب رساندی

نه تو واقعا به من آسیب رساندی

چون تو واقعا به من آسیب رساندی

نه تو واقعا به من آسیب رساندی

چون تو واقعا به من آسیب رساندی

اووووو تو واقعا به من آسیب رساندی، اووووووو

چون تو واقعا به من آسیب رساندی

اووووووو تو واقعا به من آسیب رساندی

( رابطه به پایان رسیده هر دو به سختی آسیب دیده اند آسیبی که واقعا کاری است. )

نوشته ترجمه آهنگ Princess of China از Coldplay اولین بار در وب گردی پدیدار شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه