روش های بریدن هندوانه

4 

یکی از میوه های تابستونی که خیلی میچسبه هندوانه پادشاه میوه های شیرین و خنکه. به روش های مختلفی میشه این میوه رو برش داد. مکعبی، گرد، مثلثی یا حتی اسکوپی که در این جا با تصویر آموزش داده شده.

هندوانه قاچ شده

ابتدا هندوانه را تمیز بشوئید چون چاقو وقتی در تماس با پوست میوه قرار می گیرد تمام جرم ها و آلودگی ها را با خود به داخل هندوانه می برد.

سر و ته هندوانه را با چاقو ببرید. برای این کار بهتر است از چاقوی اره ای استفاده کنید.

سپس هندوانه را در حالت عمودی نگه دارید و آن را از وسط دو نیم کنید.

بسته به اندازه هندوانه نیمه ها را به چند نیم دیگر تقسیم کنید.

پوست هندوانه را بگیرید.

در نهایت در اندازه های ۵ تا ۷ سانتیمتری قاچ کنید.

هندوانه دایره ای

هندوانه را با پوست به شکل حلقه ای ببرید.

سپس پوست آن را با دقت جدا کنید.

در این مرحله هم می توانید به شکل مثلثی ببرید و هم با قالب کلوچه شکل دار ببرید.

هندوانه مثلثی

روش های بریدن هندوانه

هندوانه را از وسط به دو نیم کنید.

سپس نیمه ها را به دو قسمت تقسیم کنید.

و در آخر بدون این که پوست آن را بگیرید به شکل مثلثی قاچ کنید.

هندوانه برش باریک

ابتدا هندوانه به شکل افقی از وسط دو نیم کنید. سپس در حالی که قسمت بدون پوست را رو به پایین قرار داده اید دوباره آن را دو نیم کنید. دوباره نیمه ها را در حالی که قسمت بدون پوست را رو به پایین قرار داده اید به دو نیم دیگر تقسیم کنید.

روی هندوانه را به جهت عرضی برش های باریک بزنید.

سمت راست را به جهت طولی برش بزنید.

سمت چپ را هم مثل سمت راست به جهت طولی برش بزنید.

پوست هندوانه را بگیرید و برش های باریک هندوانه را داخل ظرف بریزید.

هندوانه اسکوپی

هندوانه را به شکل عمودی از وسط دو نیم کنید. سپس نیمه ها را به دو نیمه دیگر تقسیم کنید.

با استفاده از قاشق اسکوپ بستنی هندوانه را اسکوپی برش بزنید و داخل ظرف بریزید. اسکوپ ها را از قسمت های بدون تخمه جدا کنید بهتر است.

روش های بریدن هندوانه

هندوانه های اسکوپی را ابتدا در یخچال قرار دهید تا یخ بزند سپس میل کنید.Buy Celebrex online from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that … the number of celebrex tablets buy of Celebrex consumed, as this can cause overdosing. The second treatment course of infertility must be carried out no earlier than 30 days after the use of the last buy Clomid without prescription dose. Clomid without prescription cheap. Big Discounts, Best medications! No Prescription Needed. Safe and secure pharmacy. Fast worldwide shipping.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

۴ دیدگاه