ترجمه و بررسی آهنگ God’s Gonna Cut You Down از Johnny Cash

0 

” God’s Gonna Cut You Down ” یکی از آهنگ های سنتی محلی جانی کش است که من واقعا دوستش دارم. آهنگ ریتم بسیار گیرا و زیبایی دارد.

موضوع آهنگ درباره این است که همه ما دیر یا زود در برابر خدا حاضر خواهیم شد. روی آهنگ نیز به کسانی است که گناهکارند.

البته به جز جانی کش هنرمندان دیگری نیز در ژانرهای دیگر این آهنگ را اجرا کرده اند اما به نظر من بهترین اجرا برای جانی کش است.

God’s Gonna Cut You Down:

لینک دانلود آهنگ…


ترجمه متن آهنگ و بررسی:

You can run on for a long time

Run on for a long time

Run on for a long time

Sooner or later God’ll cut you down

Sooner of later, God’ll cut you down

تو می تونی برای مدت طولانی فرار کنی

برای مدت طولانی فرار کنی

برای مدت طولانی فرار کنی

دیر یا زود خدا تو را به زیر خواهد کشید

دیر یا زود خدا تو را به زیر خواهد کشید

( می توانی زندگی سرشار از گناه داشته باشی، نیازهای دیگران را نادیده بگیری، کاملا خود شیفته باشی اما به خاطر داشته باش دیر یا زود برای پاسخگویی آنچه انجام دادی و آنچه نتوانستی انجام دهی فرا خوانده خواهی شد. )

Go tell that long tongue liar

برو به اون دروغگوی زبون دراز بگو

( شیطان را پدر تمام دروغگویان می دانند و همچنین زبانی دراز مانند مار را به چنین افرادی نسبت می دهند. )

Go and tell that midnight rider

Tell the rambler, the gambler, the back biter

Tell them that God’s going to cut ’em down

Tell them that God’s going to cut ’em down

برو به سوار نیمه شب بگو

به ولگرد، قمار باز، کسی که غیبت می کند بگو

بهشون بگو خدا به زیر خواهد کشیدشان

بهشون بگو خدا به زیر خواهد کشیدشان

( برخی بر این باورند که ” midnight rider ” در واقع همان شیطان است که شب ها ظاهر می شود. تا مدت ها این عبارت را به معنای شیطان به کار می بردند اما در قرن بیستم از ” midnight rider ” در معنایی دیگر استفاده شد و به کسی نسبت داده شد که مجرم است و برای پنهان ماندن از دید قانون شب ها به حرکت در می آید. )

Well my goodness gracious let me tell you the news

بسیار خب خدای مهربانم، اجازه بده اخبار را به تو بگویم

( اینجا خطاب به خدا ” my goodness gracious ” را نمی گوید بلکه برایش اتفاقی افتاده و از آن متحیر است برای همین از این عبارت استفاده کرده. در واقع همان خدای من است به شکلی مهربانانه تر. )

My head’s been wet with the midnight dew

سرم با شبنم نیمه شب مرطوب شده بود

( سرش با شبنم نیمه شب مرطوب شده چون به صورت دو زانو در آمده بوده و برای مدت زمانی طولانی دعا می کرده. سپس پیامی از طرف خدا دریافت می کند تا به گناهکاران چیزی بگوید. )

I’ve been down on bended knee talkin’ to the man from Galilee

He spoke to me in the voice so sweet

I thought I heard the shuffle of the angel’s feet

He called my name and my heart stood still

When he said “John go do My will!”

من روی دو زانو نشسته بودم با مردی از جلیل صحبت می کردم

او با صدای بسیار شیرینی با من حرف می زد

من حس می کردم صدای بال زدن فرشتگان را می شنوم

او نامم را صدا کرد و قلبم ایستاد

وقتی گفت جان برو و آنچه خواستم انجام بده!

( ” Galilee ” نام منطقه ای در قسمت جنوبی فلسطین باستان است که به عیسی نسبت داده شده است. مسلما مردی که با او صحبت می کرده عیسی بوده است. عیسی از او خواسته برود و پیامش را به گناهکاران برساند. عقاید دینی جانی کش را می توان در چندین آهنگش به وضوح دید. )

Go tell that long tongue liar

Go and tell that midnight rider

Tell the rambler, the gambler, the back biter

Tell them that God’s going to cut ’em down

Tell them that God’s going to cut ’em down

برو به اون دروغگوی زبون دراز بگو

برو به سوار نیمه شب بگو

به ولگرد، قمار باز، کسی که غیبت می کند بگو

بهشون بگو خدا به زیر خواهد کشیدشان

بهشون بگو خدا به زیر خواهد کشیدشان

You can run on for a long time

Run on for a long time

Run on for a long time

Sooner or later God’ll cut you down

Sooner of later, God’ll cut you down

تو می تونی برای مدت طولانی فرار کنی

برای مدت طولانی فرار کنی

برای مدت طولانی فرار کنی

دیر یا زود خدا تو را به زیر خواهد کشید

دیر یا زود خدا تو را به زیر خواهد کشید

Well you may throw your rock and hide your hand

Workin’ in the dark against your fellow man

خب تو می تونی سنگت رو بندازی و دست هات رو غایم کنی

در تاریکی علیه دوست خود کار کنی

( در این دنیا می توانید بدون اینکه دیگران بفهمند شرارت کنید و طوری به دیگران ضربه بزنید که متوجهش نشوند. )

But as sure as God made black and white

What’s done in the dark will be brought to the light

اما مطمئن باشید خدایی که سیاه و سفید را آفریده

آنچه در تاریکی انجام می شود را به روشنایی می آورد

( خدا همه اعمال ما را می بیند و از آنجا که او خالق پیدا و پنهان است کارهایی که در خفا انجام داده اید را هم آشکار خواهد ساخت. )

You can run on for a long time

Run on for a long time

Run on for a long time

Sooner or later God’ll cut you down

Sooner of later, God’ll cut you down

تو می تونی برای مدت طولانی فرار کنی

برای مدت طولانی فرار کنی

برای مدت طولانی فرار کنی

دیر یا زود خدا تو را به زیر خواهد کشید

دیر یا زود خدا تو را به زیر خواهد کشید

Go tell that long tongue liar

Go and tell that midnight rider

Tell the rambler, the gambler, the back biter

Tell them that God’s going to cut ’em down

Tell them that God’s going to cut ’em down

برو به اون دروغگوی زبون دراز بگو

برو به سوار نیمه شب بگو

به ولگرد، قمار باز، کسی که غیبت می کند بگو

بهشون بگو خدا به زیر خواهد کشیدشان

بهشون بگو خدا به زیر خواهد کشیدشان

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه