ترجمه و بررسی آهنگ No Surprises از Radiohead

0 

No Surprises سومین و آخرین سینگل از سومین آلبوم گروه ریدوهد است به نام OK Computer. در واقع اولین آهنگی که برای این آلبوم ضبط شد همین OK Computer بود. آنها پس از ضبط No Surprises ورژن های مختلفی از آن را دوباره ضبط کردند اما نهایتا دوباره به ورژن اصلی بازگشتند و منتشرش کردند.

آهنگ درباره مردی است که خودش را می کشد. به همین خاطر در لیریک صحبت از مونوکسید کربن می شود. شخصیت اول که کاملا از زندگی نا امید است آرام آرام خود را از بین می برد.

No Surprises:

http://bedunim.ir/wp-content/uploads/2018/01/10-No-Surprises.mp3


لینک دانلود آهنگ


ترجمه متن آهنگ و بررسی:

A heart that’s full up like a landfill

A job that slowly kills you

Bruises that won’t heal

قلبی که مثل زباله دونی پر شده

کاری که به آرومی می کشتت

کبودیایی که خوب نمیشن

( فکر می کند زندگی اش ارزش ندارد. تمام چیزی که در زندگی می بیند درد، کاری که از آن متنفر است و ضربه های احساسی است. همه این سه خط را می توان به نوعه دیگری نیز با هم مرتبط کرد کاری که به آرامی شخصیت اول را می کشد درست مانند زباله هایی که به مرور زمین را نابود می کنند و لکه هایی مانند کبودی از خود بجا می گذارند. )

You look so tired and unhappy

به نظر خیلی خسته و ناراحت میای

( دیگران او را می بینند و می گویند خسته و ناراحت است. اما وقتی خودش نیز خود را نگاه می کند چنین چیزی می بیند؟ آیا او واقعا ناراحت است؟ یا تنها آماده تسلیم شدن است؟ )

Bring down the government

They don’t, they don’t speak for us

دولت را از بین ببر

اونها کاری نمی کنن، اونها برای ما صحبت نمی کنن

( این قسمت از آهنگ با دیگر قسمت های آن همخوانی ندارد و تام یورک هم گفته در اینجا منظورش از دولت سیاسی نبوده است. او در واقع به این اعتراض دارد که برای انسان های افسرده هیچ کاری انجام نمی شود. شخصیت اول آهنگ شخصی رها شده است و چون به تنهایی نمی تواند جلوی مشکلاتش بایستید رو به خودکشی آورده. )

I’ll take a quiet life

من زندگی آرام را برگزیدم

( هیچ مشکلی با کشتن خود ندارد حتی به آن احتیاج دارد. این خطر و قسمت های بعد نشان دهنده بی همتا بودن لیریک های ریدوهد هستند. آنها را می توان به یک خودکشی واقعی تفسیر کرد و یا اینکه فرد زندگی را همانطور که هست قبول می کند و در عمق وجود دوست ندارد به زندگی ادامه دهد به عبارت دیگر فرد دچار مرگ ذهنی می شود. )

A handshake of carbon monoxide

دست دادنی از مونوکسید کربن

( مونوکسید کربن همان وزن و چگالی اکسیژن را دارد. بی رنگ، بی مزه و بی بو است، فردی که این گاز سمی را استنشاق می کند به خواب می رود. بعد از اینکه هوشیاری از دست رفت باعث مرگش می شود. برخی از ساختمان ها سیستم های هشدار دهنده ای دارند که شما را از سطح بالا مونوکسید کربی با خبر می کند. در اینجا شخصیت اصلی به هیچ وجه متعجب نمی شود و به جای نشان دادن واکنش سرنوشتش را که مرگ است می پذیرد. او گفته که زندگی آرامی را برگزیده و این تصویر را به صورت دست دادن با مونوکسید کردن مقایسه می کند. )

And no alarms and no surprises

No alarms and no surprises

No alarms and no surprises

و نه هشدار و نه غافلگیری

نه هشدار و نه غافلگیری

نه هشدار و نه غافلگیری

( این فرد در آرزوی زندگی بدون دغدغه، نگرانی، شک، ترس، درد و ناراحتی است. او دوست دارد بدون هیچ هشدار و غافلگیری زندگی کند. این حالت به مرگ فرد نیز مربوط می شود او هیچ هشدار و غافلگیری نمی خواهد مانند مرگ با شلیک گلوله، انفجار یا تصادف او می خواهد با مونوکسید کربن دست دهد و آرام آرام بمیرد. )

Silent, silent

This is my final fit

My final bellyache with

سکوت، سکوت

این آخرین تشنجم است

آخرین دل دردم

( وقتی کسی با مونوکسید کربن مسموم می شود دچار تشنج و حالت تهوع شدید می شود. آخرین دردی که در این دنیا می کشد را تحمل می کند و سپس برای همیشه به خواب می رود. )

No alarms and no surprises

No alarms and no surprises

No alarms and no surprises please

نه هشدار و نه غافلگیری

نه هشدار و نه غافلگیری

نه هشدار و نه غافلگیری لطفا

Such a

Pretty house

And such a pretty garden

چه خانه زیبایی

و چه باغ زیبایی

( در این قسمت فرد در توهم فرو رفته و تصویری از یک زندگی کامل و رویایی را می بیند که هرگز بدستش نیاورده. )

No alarms and no surprises (let me out of here)

No alarms and no surprises (let me out of here)

No alarms and no surprises please (let me out of here)

نه هشدار و نه غافلگیری ( بزار از اینجا بیام بیرون )

نه هشدار و نه غافلگیری ( بزار از اینجا بیام بیرون )

نه هشدار و نه غافلگیری لطفا ( بزار از اینجا بیام بیرون )

( شخصیت اصلی آهنگدر حالی که می میرد در تصمیم خود دچار تردید می شود. احساس غریزی اش سعی می کند او را نجات دهد اما دیگر خیلی دیر شده. با پایان یافتن آهنگ او در حالی که کمک می خواهد تا زنده بماند از مسمومیت به دلیل مونوکسید کربن می میرد. )

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه