برندگان مسابقه عکاسی سیاه و سفید ۲۰۱۸

0 

مسابقه عکاسی سیاه و سفید برندگان رقابت امسال را معرفی کرده است. برنده جایزه بزرگ این مسابقه “راشل تالیبارت” صاحب عکس موج بزرگ در سواحل جنوبی انگلیس است. شرکت کنندگان مسابقه عکس های خود را در ۳ رده موضوعی: دنیای انسان ها، دنیای اطراف ما و دنیای خلاق ارسال کرده اند و از میان آن ها برندگان توسط گروه متخصصین تعیین شده اند. با هم نگاهی به عکس های برنده این مسابقه در تصاویر زیر بیندازیم.

مسابقه عکاسی سیاه و سفید

مسابقه عکاسی سیاه و سفید

مسابقه عکاسی سیاه و سفید

مسابقه عکاسی سیاه و سفید

مسابقه عکاسی سیاه و سفید

مسابقه عکاسی سیاه و سفید

مسابقه عکاسی سیاه و سفید

مسابقه عکاسی سیاه و سفید

مسابقه عکاسی سیاه و سفید

مسابقه عکاسی سیاه و سفید

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه