بودجه۹۷ پس از اصلاحات مردمی‌ترین بودجه کشور تاکنون است

0 

نباید به خاطر مسائل دیگر از آن گذشت لذا باید همان قدر که به طرح‌های عمرانی توجه می‌شود باید به طرح های دفاعی نیز توجه کرد و در این بودجه توجه شده است.

شرایط حذف یارانه وجود ندارد
دولت در شرایطی لایحه را به مجلس تقدیم کرد که با شرایط کنونی متفاوت است بنابراین در کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم گرفته شد تا با لحاظ تمام جوانب به همه افراد یارانه داده شود زیرا شرایط حذف یارانه وجود ندارد.

همه منابع را تجهیز کردیم تا یارانه ها پرداخت شود
به طور قطعی اعلام می کنیم اگرچه در ابتدا قصد حذف یارانه نقدی را در لایحه بودجه ۹۷ داشتیم اما امروز همه منابع را کردیم تا یارانه ها پرداخت شود.

مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت حامل های انرژی
در خصوص اصلاح قیمت حامل های انرژی نیز این موضوع مجدد در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شد اما پس از رأی گیری اعضای تلفیق به اتفاق نظر با افزایش قیمت حامل های انرژی مخالفت کردند البته سایر نمایندگان می توانند پیشنهادات خود را در صحن علنی مطرح کنند.”

بودجه۹۷ پس از اصلاحات مردمی‌ترین بودجه کشور تاکنون است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه