با این ورزش ها پشت میز کار چربی های شکم را بسوزانید

0 

کارهای دفتری مزایای زیادی دارن اما زیاد نشستن روی صندلی هم برای سلامت بدن مضره. کسانی که روزانه زمان زیادی رو پشت میز میگذرونن بیشتر در معرض بیماری های سرطان، دیابت، بیماری های قلبی عروقی و دیابت قرار می گیرن. برای این که گرفتار این مشکلات نشید این ورزش ها رو پشت میز کارتون انجام بدید.

تمرین اول: بلند کردن زانو تا سینه

این ورزش عضلات شکم را قوی می کند، سیستم گوارشی را بهبود می بخشد و به سوزاندن چربی کمک می کند.

 • روی صندلی صاف بنشینید بدون این که به پشتی صندلی تکیه بدهید.
 • پاها را با فاصله روی زمین قرار دهید.
 • پشت صاف باشد. زانوی راست را بلند کنید و به سینه نزدیک کنید. شکم را در حین ورزش داخل بدهید.
 • با دست پاها را نگه دارید تا عضلات پایین شکمی بیشتر کشیده شود.
 • ۲۰ الی ۳۰ مرتبه برای پای راست و چپ تکرار کنید.

تمرین دوم: بلند کردن هر دو زانو

ورزش شکم

بیشتر روی عضلات شکمی کار می کند

 • پاها را به هم بچسبانید.
 • دسته های صندلی را بگیرید.
 • پشت تان را صاف نگه دارید، زانوها را بلند کنید و به سینه نزدیک کنید. عضلات شکمی باید کشیده شوند.
 • سپس پاها را پایین بیاورید اما با زمین برخورد نکند.
 • ۱۰ تا ۲۰ مرتبه تکرار کنید.

تمرین سوم: بلند کردن زانوها همراه با چرخاندن بدن به اطراف

ورزش شکم

به کمر فرم می دهد و چربی های اطراف شکم را می سوزاند.

 • روی لبه صندلی بنشینید به پشتی صندلی تکیه ندهید و دسته های صندلی را بگیرید.
 • بدن را به یک طرف بچرخانید و روی یک طرف باسن بنشینید.
 • سپس پاها را به هم بچسبانید و زانو را تا سینه بلند کنید.
 • به حالت اولیه برگردید و تمرین سمت دیگر بدن را شروع کنید.
 • ۱۰ الی ۲۰ مرتبه برای هر طرف تکرار کنید.

تمرین چهارم: خم شدن

ورزش با صندلی

چربی های اطراف شکم و پهلوها را می سوزاند.

 • پاها را روی زمین قرار دهید.
 • دست ها را به عرض شانه ها باز کنید.
 • نیم تنه بالا را به سمت راست بچرخانید خم شوید و پای راست را با دست چپ لمس کنید. و چند ثانیه در همین وضعیت بمانید.
 • به حالت اولیه برگردید و تمرین سمت دیگر بدن را انجام دهید.
 • این تمرین را ۲۰ الی ۳۰ مرتبه برای هر طرف تکرار کنید.

تمرین پنجم: بلند کردن بدن از روی صندلی

ورزش با صندلی

چربی ها را می سوزاند و به عضلات شکم، پشت و شانه ها فرم می دهد.

 • دسته های صندلی را محکم بگیرید.
 • بدن را از صندلی بلند کنید و با استفاده از عضلات شکم زانوها را تا سینه بالا بیاورید.
 • ۱۵ الی ۲۰ ثانیه در همین حالت بمانید. سپس به وضعیت اولیه برگردید و کمی استراحت کنید.
 • ۴ مرتبه این تمرین را تکرار کنید.

تمرین ششم: بلند کردن زانوها تا آرنج

ورزش پشت میز کار

این تمرین برای کمر عالی است و به عضلات پایین و مایل شکمی ورزش می دهد.

 • روی صندلی صاف بنشینید و به پشتی صندلی تکیه ندهید.
 • زانوی راست را بلند کنید و بدن را به سمت راست بچرخانید و آرنج چپ را به زانوی راست برسانید.
 • به حالت اولیه برگردید و ۱۵ مرتبه تکرار کنید.
 • زانوی چپ را بلند کنید و آرنج راست را به آن برسانید و مثل طرف دیگر ۱۵ مرتبه تکرار کنید.
 • این تمرین را در ۴ ست ۱۵ مرتبه ای انجام دهید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه