ترجمه و بررسی آهنگ Nothing Else Matters از Metallica

0 

Nothing Else Matters معروف ترین آهنگ آلبوم گروه متالیکا به نام Metallica است که با نام Black Album نیز شهرت دارد. این آهنگ ابتدا زمانی ساخته شد که جیمز هتفیلد به کلاس گیتار میرفت و می خواست قدرت انگشتان خود را نشان دهد بنابراین وقتی در تور بودند طی یک تماس تلفنی آن را برای دوست دختر خود ( و البته همسر فعلی ) اجرا می کند. بعدا که درامر گروه آهنگ را می شنود پیشنهاد می دهد که تبدیل به یکی از آهنگ های اصلی شود. به همین دلیل است که اکثر تازه کارها به سراغ آهنگ Nothing Else Matters می روند و آن را تمرین می کنند.

Nothing Else Matters:

 

http://bedunim.ir/wp-content/uploads/2018/02/08_-_Nothing_Else_Matters.mp3


لینک دانلود آهنگ


ترجمه متن آهنگ و بررسی:

So close no matter how far

Couldn’t be much more from the heart

Forever trusting who we are

And nothing else matters

خیلی نزدیک مهم نیست چقدر دور

نمی توان از قلب بیشتر بود

همیشه به کسی که هستیم اعتماد می کنیم

و هیچ چیز دیگری مهم نیست

( آهنگ در واقع مربوط به خودشان و کارشان است یعنی ساخت آهنگ. گروه به توانایی های یکدیگر اعتقاد دارند و از این رو می دانند کاری بزرگ انجام می دهند. حتی اگر غیر از این هم اتفاق بیفتد چون به دنبال علاقه خود رفته اند دیگر چیزی مهم نیست. حتی جیمز این آهنگ را کاملا شخصی می دانسته و نمی خواسته در آلبوم قرار بگیرد اما دیگر اعضا او را متقاعد می کنند. )

Never opened myself this way

هرگز اینگونه خودم را باز نکرده بودم ( شرح نداده بودم )

( این اولین باری است که خود و آسیب پذیری هایش را در یک آهنگ بیان می کند. )

Life is ours, we live it our way

زندگی برای ما است به سبک خودمان زندگیش می کنیم

( از کسی تقلید نمی کنند و خودشان هستند. )

All these words I don’t just say

تمام این کلمات را فقط نمی گویم

( او به این حرف ها عمل می کند و فقط شعار نمی دهد. )

And nothing else matters

و هیچ چیز دیگری مهم نیست

( هیچ چیز دیگری نمی تواند در مسیرشان بایستد. )

Trust I seek and I find in you

به دنبال اعتماد بودم و در تو پیدایش کردم

( اعتماد را در گروهی که دارد پیدا کرده. )

Every day for us something new

هر روز برایمان چیزی جدید است

( هر روز با چالش و مانع جدیدی روبرو هستند. )

Open mind for a different view

ذهن رو برای دیدی متفاوت باز کن

( از طرفداران وسیقی اش می خواهد با دیدی متفاوت کارهایش را ببینند. )

And nothing else matters

و هیچ چیز دیگری مهم نیست

Never cared for what they do

Never cared for what they know

But I know

هرگز به کاری که می کنن اهمیت نمیدم

هرگز به چیزی که می دونن اهمیت نمیدم

اما میدونم

( برای آنها مهم نیست دیگران درباره شان چه فکری می کنند و یا چکار می کنند آنها  به سبک خود احترام می گذارد و کاری که از نظر خودشا درست است انجام می دهند. )

So close no matter how far

Couldn’t be much more from the heart

Forever trusting who we are

And nothing else matters

خیلی نزدیک مهم نیست چقدر دور

نمی توان از قلب بیشتر بود

همیشه به کسی که هستیم اعتماد می کنیم

و هیچ چیز دیگری مهم نیست

 

Never cared for what they do

Never cared for what they know

But I know

هرگز به کاری که می کنن اهمیت نمیدم

هرگز به چیزی که می دونن اهمیت نمیدم

اما میدونم

I never opened myself this way

Life is ours, we live it our way

All these words I don’t just say

And nothing else matters

هرگز اینگونه خودم را باز نکرده بودم ( شرح نداده بودم )

زندگی برای ما است به سبک خودمان زندگیش می کنیم

تمام این کلمات را فقط نمی گویم

و هیچ چیز دیگری مهم نیست

Trust I seek and I find in you

Every day for us something new

Open mind for a different view

And nothing else matters

به دنبال اعتماد بودم و در تو پیدایش کردم

هر روز برایمان چیزی جدید است

ذهن رو برای دیدی متفاوت باز کن

و هیچ چیز دیگری مهم نیست

Never cared for what they say

Never cared for games they play

Never cared for what they do

Never cared for what they know

And I know, yeah

هرگز به چیزی که می گویند اهمیت نمی دهم

هرگز به بازی هایی که می کنند اهمیت نمی دهم

هرگز به کاری که می کنند اهمیت نمی دهم

هرگز به چیزی که می دانند اهمیت نمی دهم

و می دانم، آره

So close no matter how far

Couldn’t be much more from the heart

Forever trusting who we are

And nothing else matters

خیلی نزدیک مهم نیست چقدر دور

نمی توان از قلب بیشتر بود

همیشه به کسی که هستیم اعتماد می کنیم

و هیچ چیز دیگری مهم نیست

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه