قطع تنش ارزی در گرو اعمال حداکثری سیاست های بانک مرکزی است

0 
غفوری در گفتگو با مطرح کرد:

قطع تنش ارزی در گرو اعمال حداکثری سیاست های بانک مرکزی است

کارشناس بانک گفت:با اعمال حداکثری سیاست های بانک مرکزی در دو حوزه پولی و بانکی بطور قطع تنش ارزی درکشور به حداقل می رسد.

محمدرضا غفوری کارشناس بانکی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی ،با اشاره به شوک ناگهانی ایجاد شده در قیمت ارز ،اظهار کرد: در استقلال بانک مرکزی نقصان وجود دارد این درحالی است که باید گام مثبتی درجهت نظارت بر قیمت ارز داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی بتواند نفوذ ، قدرت و اعمال سیاست خود را در دو حوزه پولی و بانکی بیشتر کند بطور قطع تنش مالی و ارزی درکشور به حداقل خواهد رسید.

به گفته غفوری، رشد ساختاری بانک مرکزی طی ۱۰ سال گذشته قابل قیاس با گذشته نیست.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: افراد و گروه‌های دارنده ذخیره ارزی یکی از عوامل ایجاد کننده شوک قیمتی هستند چرا که از این راه سود سرشاری عایدشان می شود.

غفوری گفت: در تمامی کشور‌ها از جمله ایران در حوزه مرتبط با بازار ارز ، بانک مرکزی مهمترین رکن اثرگذار و مدیریت کننده به شمار می رود. بر همین اساس انتظار می رود که بانک مرکزی با اتخاذ تصمیمات مناسب عامل برهم زننده تعادل در بازار ارز را مدیریت کند.

این کارشناس بانکی درپایان گفت: بانک مرکزی به جای رویکرد منفعل در مقابل بازار ارز باید رویکرد فعالی داشته باشد.

انتهای پیام/

نقصان استقلال در بانک مرکزی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه