ترجمه و بررسی آهنگ Next To Me از Imagine Dragons

0 

Next To Me آهنگ فوق العاده زیبا و رومانتیکی است که دن رینولد آن را برای همسرش خوانده. آهنگ ضعف ها، مشکلات و ترس های رینولد را بازگو می کند. او خود گفته هرگز آهنگ عاشقانه ای ننوشته و حداقل اگر هم نوشته خیلی ادبی نبوده است و دلیلش هم سابقه بدش در تجربیات عاشقانه گذشته اش است. دن می گوید: شاید این حرف کلیشه باشد اما عشق همه چیز را تصاحب می کند.

این آهنگ با آنچه قبلا از Imagine Dragons شنیده بودید متفاوت است اما این تغییر باعث بد شدن کار نشده است و مطمئناً از آن لذت خواهید برد.

Next To Me:

http://bedunim.ir/wp-content/uploads/2018/02/Imagine_Gragons_-_Next_To_MeNaijaLumia.com_.mp3


لینک دانلود آهنگ


ترجمه متن آهنگ و بررسی:

Something about the way that you walked into my living room

Casually and confident lookin’ at the mess I am

But still you, still you want me

Stress lines and cigarettes, politics and deficits

Late bills and overages, screamin’ and hollerin’

But still you, still you want me

چیزی درباره اومدنت به اتاق نشیمنم هست

مرتب و با اعتماد بنفس به بهم ریختگی من نگاه می کنی

اما هنوز تو، هنوز تو منو میخوای

خطوط استرس و سیگار، سیاست و نقص

قبضای عب افتاده و زیاد، فریاد و حرفای چرت

اما هنوز تو، هنوز تو منو می خوای

( وضعیت وحشتناک خود را توصیف می کند اینکه فردی بی نظم و غیر قابل تحمل است اما با تمام این بدی ها همسرش او را می خواهد و دوستش دارد. )

Oh, I always let you down

You’re shattered on the ground

But still I find you there

Next to me

And oh, stupid things I do

I’m far from good, it’s true

But still I find you

Next to me (next to me)

آه، من همیشه نا امیدت کردم

تو روی زمین می شکنی ( تکه تکه میشی )

اما هنوز اونجا پیدات می کنم

کنارم

و آه، کارای احمقانه ای که می کنم

من خیلی با خوبی فاصله دارم ( خیلی بدم )، این واقعیته

اما هنوز پیدات می کنم

کنارم ( کنارم )

( خودش هم می داند انسان خوبی نیست کارهایش باعث این نشده که همسرش به او افتخار کند حتی او را به دردسر هم انداخته اما با همه اینها باز کسی که کنارش مانده همسرش است. )

There’s something about the way that you always see the pretty view

Overlook the blooded mess, always lookin’ effortless

And still you, still you want me

I got no innocence, faith ain’t no privilege

I am a deck of cards, vice or a game of hearts

And still you, still you want me

یه چیزی هست که تو همیشه دید زیبا رو می بینی

فراتر از بهم ریختگی وحشتناک، همیشه بی دردسر به نظر میای

و هنوز تو، هنوز تو منو می خوای

من معصوم نیستم، ایمان هیچ امتیازی نداره

من یه دسته کارتم، ( این قسمت اسم از دو بازی پاسور میاره من هیچکدومو بلد نیستم 😀 )

و هنوز تو، هنوز تو منو می خوای

( دوستان در تکمیل ترجمه و تفسیر این قسمت کمک کنید 🙁 من حس می کنم اینطوریه که خودش یک آدم نا امید و منفی گراس و همسرش دید روشنی به همه چیز داره و با وجود این اختلاف همچنان دوسش داره و کنارش مونده. )

Oh, I always let you down

You’re shattered on the ground

But still I find you there

Next to me

And oh, stupid things I do

I’m far from good, it’s true

But still I find you

Next to me (next to me)

آه، من همیشه نا امیدت کردم

تو روی زمین می شکنی ( تکه تکه میشی )

اما هنوز اونجا پیدات می کنم

کنارم

و آه، کارای احمقانه ای که می کنم

من خیلی با خوبی فاصله دارم ( خیلی بدم )، این واقعیته

اما هنوز پیدات می کنم

کنارم ( کنارم )

So thank you for taking a chance on me

I know it isn’t easy

But I hope to be worth it (oh)

So thank you for taking a chance on me

I know it isn’t easy

But I hope to be worth it (oh)

پس مرسی که به من فرصت دادی

می دونم که ساده نیست

اما امیدوارم که ارزشش رو داشته باشه

پس مرسی که به من فرصت دادی

می دونم که ساده نیست

اما امیدوارم که ارزشش رو داشته باشه

( تشکر می کنه دیگه جدی تشکرم داره چه آدمه *نی بوده زنه بیچاره سرویس شده 😀 )

Oh, I always let you down (I always let you down)

You’re shattered on the ground, (shattered on the ground)

But still I find you there

Next to me

And oh, stupid things I do (stupid things I do)

I’m far from good, it’s true

But still I find you

Next to me (next to me)

آه، من همیشه نا امیدت کردم ( من همیشه نا امیدت کردم )

تو روی زمین می شکنی ( تکه تکه میشی ) ( روی زمین می شکنی )

اما هنوز اونجا پیدات می کنم

کنارم

و آه، کارای احمقانه ای که می کنم ( کارای احمقانه می کنم )

من خیلی با خوبی فاصله دارم ( خیلی بدم )، این واقعیته

اما هنوز پیدات می کنم

کنارم ( کنارم )

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه