تلاش برای کیفی سازی برنامه های ویژه جوانان شهرستان اراک

0 

تلاش برای کیفی سازی برنامه های ویژه جوانان شهرستان اراک

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اراک تلاش برای کیفی سازی برنامه های ویژه جوانان خبرداد.

مرادی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اراک درحاشیه دهمین جلسه ستاد امور ساماندهی جوانان شهرستان اراک درگفتگوبا خبرنگار گروه استان های از اراک؛ گفت: کیفی سازی برنامه های جوانان و بویژه برنامه های اوقات فراغت آنها یکی از برنامه هایی بوده که امسال اقدامات موثری در این راستا انجام شده است اما بازهم به نقطه مطلوب نرسیده ایم و این امر تلاش بیشتر و همکاری بیشتر دستگاهها را می طلبد.

مرادی افزود: ارائه گزارش دستگاههای عضو این ستاد و برنامه ریزی برای سال آینده مهمترین موضوعات مطرح شده در جلسه امرزو بود.

زارعی معاون سیاسی فرمانداراراک هم در این جلسه بر بررسی راهکارهای افزایش مشارکت جوانان در فعالیت های اجتماعی و پیشتازی جوانان در تمامی عرصه ها، چه فرهنگی و چه آموزشی تاکید کردند.

زارعی با بیان اینکه تلاش ما براین است که اوقات فراغت را بر اوقات فرصت تبدیل کنیم افزود : برای اجرای این طرح دستگاه های اجرایی با همکاری بیشتر پتانسیل ها و امکانات خود را در اختیار جوانان قرار دهند.

انتهای پیام / ج

جلسه ستاد امور ساماندهی جوانان شهرستان اراک

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه