زندگی در خانه های زیرزمینی تونس

0 

زهره بن سمرا عکاس خبری رویترز اخیرا به منطقه Djebel Dahar در جنوب تونس جایی که بومیان آن قرن هاست در خانه های زیرزمینی زندگی می کنند رفته است. این خانه ها که به خانه های غارنشینان نیز معروف است ساکنین خود را از گرمای سوزان و سرمای شدید بیابانی حفظ می کند. این خانه ها که شبیه دهانه آتشفشان می مانند در گوگل مپ قابل مشاهده هستند. بیشتر خانه های غارمانند در اطراف روستای Matmata در تونس نیز وجود دارد که از آن ها در ساخت فیلم جنگ ستارگان نیز استفاده شده است. به گزارش رویترز به دلیل کاهش جمعیت روستا نشینان امروزه کمتر از این خانه ها استفاده می شود و اعتراف کرده اند که ترک خانه هایشان به منزله ترک زندگی و سنتشان است.

خانه های زیرزمینی تونس

خانه های زیرزمینی تونس

خانه های زیرزمینی تونس

خانه های زیرزمینی تونس

خانه های زیرزمینی تونس

خانه های زیرزمینی تونس

خانه های زیرزمینی تونس

خانه های زیرزمینی تونس

خانه های زیرزمینی تونس

خانه های زیرزمینی تونس

خانه های زیرزمینی تونس

خانه های زیرزمینی تونس

خانه های زیرزمینی تونس

خانه های زیرزمینی تونس

خانه های زیرزمینی تونس

خانه های زیرزمینی تونس

خانه های زیرزمینی تونس

خانه های زیرزمینی تونس

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه