اقدام غافلگیر کننده پلیس لیتوانی در روز جهانی زن

0 

اقدام جالبی که چندین سال است پلیس لیتوانی انجام می دهد این است که هر سال در روز جهانی زن، خانم های راننده را متوقف و به آن ها یک شاخه گل هدیه می دهد. نیروهای پلیس این شهر کوچک اروپایی با دسته های گل به خیابان ها می آیند تا این روز بزرگ را به زنان لیتوانی تبریک بگویند.

بعضی از آن ها وقتی به جای کاغذ جریمه با یک شاخه گل زیبا مواجه می شوند شگفت زده می شوند. این اقدام در شهرهای دیگری چون ویلنیوس، کاوناس، کلایپدا و چندین شهر کوچک دیگر در لیتوانی اجرا شده است.

روز جهانی زن

روز جهانی زن

روز جهانی زن

روز جهانی زن

روز جهانی زن

روز جهانی زن

روز جهانی زن

روز جهانی زن

روز جهانی زن

روز جهانی زن

پلیس لیتوانی

پلیس لیتوانی

پلیس لیتوانی

پلیس لیتوانی

پلیس لیتوانی

پلیس لیتوانی

پلیس لیتوانی

پلیس لیتوانی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه