سیستم دوچرخه های اجاره ای و مشکلاتش در چین

0 

در سال گذشته سیستم دوچرخه های اجاره ای در چین با استقبال زیادی رو به رو شد و کمپانی های خصوصی دوچرخه های اجاره ای برای کاهش آلودگی به سرعت خیابان ها را با میلیون ها دوچرخه رنگارنگ پر کردند. روند رشد این سیستم به قدری سریع بود که سازمان های قانونی قادر به مدیریت سیل ناگهانی میلیون ها دوچرخه اجاره ای نبودند. دوچرخه سوارها هر جا که می توانستند وسیله نقلیه خود را پارک می کردند و یا دوچرخه های غیرقابل استفاده خود را گوشه ای از خیابان رها می کردند. در نتیجه انبوهی از هزاران دوچرخه رها شده در یک مکان انبار شده و خیابان های شلوغ را مسدود می کرد. منظره دوچرخه های انبار شده منظره آشنایی در شهرهای بزرگ است به خصوص در کشور چین. این سیستم در کشور چین با رشد روز افزونی رو به رو شده است و همانطور که در تصاویر زیر می بینید مشکلات زیادی را نیز متحمل شده است.

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

دوچرخه های اجاره ای در چین

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Comments are closed.