ترجمه و بررسی آهنگ Done For Me از چارلی پوت

0 

Done For Me چهارمین سینگل از آلبوم Voicenotes چارلی پوت است. چارلی قبل از انتشار آهنگ مقداری از آن را روی اینستاگرام خود قرار داده بود. پوت می گوید در ساخت این آهنگ از سبکی که در سال ۱۹۸۰ استفاده می شده الهام گرفته است.

آهنگ در واقع بحث بین دو فرد است که با هم رابطه داشته اند و حالا این ارتباط در حال از هم پاشیدن است اما چارلی معتقد است در حقش ستم شده و در حالی که خودش همه کار کرده معشوق از او غافل بوده و کاری به خاطرش انجام نداده.

 

Done For Me:

http://bedunim.ir/wp-content/uploads/2018/03/Done_For_Me_0688852-101.mp3

 


لینک دانلود آهنگ


ترجمه متن آهنگ:

Oh, oh

چی بگم آخه: آه، آه 😐

(Ay) What you thinking?

You think that you could be better off with somebody new

(No, oh, oh, baby, no)

You say you’re leaving

Well, if you wanna leave, there ain’t nobody stopping you

(No, oh, oh, baby, no)

چی فکر کردی؟

فکر کردی می تونی با یکی جدید بهتر باشی

( نه، آه، آه، عزیزم، نه )

می گی داری میری

بسیار خب، اگر میخوای بری، هیچکس جلوتو نمی گیره

( نه، آه، آه، عزیزم، نه )

I won’t beg for your love

Won’t say, “Please”

I won’t fall to the ground on my knees

You know I’ve given this everything

Baby, honestly, baby, honestly

برای عشقت التماس نمی کنم

نمی گم لطفا ( نرو )

به زانو روی زمین نمیاُفتم

می دونی من براش همه چیزو دادم

عزیزم، صادقانه، عزیزم، صادقانه

I lie for you, baby

I die for you, baby

Cry for you, baby

But tell me what you’ve done for me

For you, baby

And only you, baby

The things I do, baby

But tell me what you’ve done for me

به خاطرت دروغ گفتم، عزیزم

به خاطرت مردم، عزیزم

به خاطرت گریه کردم، عزیزم

اما بهم بگو تو به خاطرم چکار کردی

برای تو، عزیزم

و فقط تو، عزیزم

کارایی که انجام دادم، عزیزم

اما بهم بگو تو برام چکار کردی

( انقد میگه عزیزم انگار بچه فامیله دوره 😀 )

I never cheated

Deleted everyone ’cause they made you uncomfortable

(No, oh, oh, baby, no)

These accusations

I can’t apologize for something that I didn’t do

(No, oh, oh, baby, no)

من هرگز خیانت نکردم

همه رو حذف کردم چون باعث می شدن ناراحت بشی

( نه، آه، آه، عزیزم، نه )

این اتهامات

من نمی تونم به خاطر کاری که نکردم عذر خواهی کنم

( نه، آه، آه، عزیزم، نه )

( این قسمت جواب معشوق است به چارلی که در ابتدا او را آماج انتقادات خود کرده بود. )

I won’t beg for your love

Won’t say, “Please” (oh no, I won’t say, “Please”)

I won’t fall to the ground on my knees (on my knees)

You know I’ve given this everything (oh, oh)

Baby honestly, (baby honestly), baby honestly (whoa)

برای عشقت التماس نمی کنم

نمی گم لطفا ( آه نه، نمی گم، لطفا )

به زانو روی زمین نمیاُفتم ( به زانو )

می دونی من براش همه چیزو دادم

عزیزم صادقانه، ( عزیزم صادقانه )، عزیزم، صادقانه

I lie for you, baby

I die for you, baby

Cry for you, baby

But tell me what you’ve done for me

For you, baby

And only you, baby

The things I do, baby

But tell me what you’ve done for me

به خاطرت دروغ گفتم، عزیزم

به خاطرت مردم، عزیزم

به خاطرت گریه کردم، عزیزم

اما بهم بگو تو به خاطرم چکار کردی

برای تو، عزیزم

و فقط تو، عزیزم

کارایی که انجام دادم، عزیزم

اما بهم بگو تو برام چکار کردی

(Tell me what you’ve done for me)

Oh, tell me what you’ve done for me

(Oh, tell me what you’ve done for me)

Oh, tell me what you’ve done for me

( بگو برام چکار کردی )

آه، بگو برام چکار کردی

(آه، بگو برام چکار کردی )

آه، بگو برام چکار کردی

Oh—

You know I’ve given this everything

Baby, honestly

Tell me what you’ve done for me

آه

می دونی من براش همه چیزو دادم

عزیزم، صادقانه

بگو برام چکار کردی

I lie for you, baby

I die for you, baby

Cry for you, baby

But tell me what you’ve done for me

For you, baby

And only you, baby (oh)

The things I do, baby

(But tell me) But tell me what you’ve done for me

به خاطرت دروغ گفتم، عزیزم

به خاطرت مردم، عزیزم

به خاطرت گریه کردم، عزیزم

اما بهم بگو تو به خاطرم چکار کردی

برای تو، عزیزم

و فقط تو، عزیزم

کارایی که انجام دادم، عزیزم

( اما بهم بگو ) اما بهم بگو تو برام چکار کردی

(Tell me what you’ve done for me)

Oh, tell me what you’ve done for me

(Oh, tell me what you’ve done for me)

Oh, tell me what you’ve done for me

( بگو برام چکار کردی )

آه، بگو برام چکار کردی

(آه، بگو برام چکار کردی )

آه، بگو برام چکار کردی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Comments are closed.