مرد چاقی که به خاطر جا نشدن روی صندلی هواپیما لاغر کرد

0 

همه ما مثل “تونی” در زندگی با نقطه شکست مواجه شده ایم و نقطه شکست تونی در بحبوحه آتش سوزی اتفاق افتاده است. هنگام تخلیه فوری مردم در آتش سوزی مک موری به خاطر چاقی و وزن زیادی که تونی داشت برای او ۲ صندلی در نظر گرفتند و این اتفاق شرم آور که یک نقطه شکست برای او بود باعث شد به خودش قول بدهد هر چه زودتر وزن کم کند. وقتی قرار شد تونی دو تا صندلی اشغال کند برنامه ها تغییر کرد چون بخاطر تونی یک نفر مجبور بود در انتظار و وحشت آتش سوزی بماند تا هواپیما دوباره برگردد. این اتفاق برای تونی بسیار گران تمام شد و بعد از آن رژیم و ورزش های سختی را شروع کرد. تونی اکنون بیشتر از ۱۰۰ کیلو بدون هیچ عمل جراحی کم کرده و زندگی سالمی را از نو شروع کرده است. تونی می گوید تا دو سال پیش به سختی می توانستم تا پای اتومبیلم راه بروم، به سختی می توانستم داخل اتومبیل جا شوم اما اکنون در مسابقات دو شرکت می کنم. این حادثه آتش سوزی که برای خیلی ها حادثه وحشتناکی بود زندگی تونی را نجات داد.

کاهش وزن

کاهش وزن

کاهش وزن

چاقی

چاقی

چاقی

چاقی

رژیم غذایی و ورزش

رژیم غذایی و ورزش

رژیم غذایی و ورزش

رژیم غذایی و ورزش

رژیم غذایی و ورزش

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Comments are closed.