ترجمه و بررسی آهنگ Hello Heartache از Avril Lavigne

0

Hello Heartache یک آهنگ بریکاپ از آلبوم Avril Lavigne آوریل است. در این آهنگ آوریل با کسی که دوستش دارد خداحافظی و خود را آماده مواجه شدن با غم و اندوه می کند. خداحافظی با یک دوست از سخت ترین کارهای دنیاست و من خودم به شخصه هیچ وقت خداحافظی نمی کنم حتی اگر قرار باشد آن دوست را دیگر نبینم. آوریل نیز این خداحافظی را یک پایان نمی داند.

Hello Heartache:

 

http://bedunim.ir/wp-content/uploads/2018/04/11._Hello_Heartache-1.mp3


لینک دانلود آهنگ


ترجمه متن آهنگ و بررسی:

La-la

Lalalala La-la x2

لا – لا

لالالالا لا- لا 😀

You were perfect

I was unpredictable

It was more than worth it

But not too sensible

Young and foolish

That seemed to be the way

I was stupid

To think that I could stay

Oh oh

To think that I could, stay!

تو کامل بودی

من غیر قابل پیش بینی

بیش از اندازه ارزشمند بود ( رابطه )

اما منطقی هم نبود

جوان و احمق

به نظر راه همین بود

من احمق بودم

که فکر کردم می تونم بمونم

اوه اوه

که فکر کردم می توم، بمونم!

Goodbye my friend

Hello heartache

It’s not the end

It’s not the same

Wish it didn’t have to be this way but

You will always mean the world to me, love

Goodbye my friend

Hello heartache

خدافظ دوسته من

سلام غم و اندوه

این آخرش نیست

همون نیست ( مثل دفعات پیش نیست )

کاش اینطوری نبودم اما

تو همیشه برام به معنای دنیایی، عشقم

خدافظ دوسته من

سلام غم و اندوه

La-la

Lalalala la-la

Hello heartache

La-la

Lalalala la-la

لا – لا

لالالالا لا- لا

سلام غم و اندوه

لا – لا

لالالالا لا- لا

I was champagne

You were Jameson

من شامپاین بودم

تو جیمسون بودی

( جیمسون یک ویسکی ایرلندی است، وقتی آوریل می گوید من شامپاین بودم تو جیمسون در واقع منظورش این است که هر دو در واقع یک چیز بودند اما با شناخت بیشتر هم پی به تفاوت ها برده اند. شامپاین و ویسکی هر دو الکلی هستند. آوریل و فردی که از او می گوید هر دو انسانند. اما شامپاین را معمولا برای مراسم رسمی استفاده می کنند و جیمسون یک نوع ویسکی قوی است که افراد معمولا برای فراموش کردن اتفاقی که در گذشته افتاده مصرف می کنند. همچنین شامپاین نوشیدنی خاص است و جیمسون یک نوشیدنی معمولی و در دسترس این نشان می دهد آن فرد مانند دیگر اشخاص بوده. )

Every bad thing

We did was so much fun

هر چیزِ بدی ( که انجام می دادیم )

کلی کیف می داد

I’ve seen your best side

You got to see my worst

من بهترین نیمت رو دیدم

تو بدترین را دیدی

( هر انسان قسمت بد و خوب دارد و آوریل تنها نیمه خوب کسی که دوست می داشته می دیده است. اما در مقابل آن فرد بدون توجه به خوبی های آوریل تنها نیمه بد او را می دیده. )

It’s not the first time

But this one really hurts

Oh oh

Yeah, this one’s gonna… it hurts

این اولین دفعه نیست

اما این یکی واقعا درد داشت

آه آه

آره، این یکی قراره حسابی درد بگیره

Goodbye my friend

Hello heartache

It’s not the end

It’s not the same

Wish it didn’t have to be this way but

You will always mean the world to me, love

Goodbye my friend

Hello heartache

خدافظ دوسته من

سلام غم و اندوه

این آخرش نیست

همون نیست ( مثل دفعات پیش نیست )

کاش اینطوری نبودم اما

تو همیشه برام به معنای دنیایی، عشقم

خدافظ دوسته من

سلام غم و اندوه

La-la

Lalalala la-la x4

Do you know? Do you get?

It’s just goodbye, it’s not the end

Do you know? Do you get?

It’s just goodbye, it’s not the end

لا – لا

لالالالا لا- لا

می دونی؟ گرفتی؟

این فقط خداحافظیه، این آخرش نیست

می دونی؟ گرفتی؟

این فقط خداحافظیه، این آخرش نیست

Goodbye my friend

Hello heartache

It’s not the end

It’s not the same

Wish it didn’t have to be this way but

You will always mean the world to me, love

Goodbye my friend

Hello heartache

خدافظ دوسته من

سلام غم و اندوه

این آخرش نیست

همون نیست ( مثل دفعات پیش نیست )

کاش اینطوری نبودم اما

تو همیشه برام به معنای دنیایی، عشقم

خدافظ دوسته من

سلام غم و اندوه

La-la

Lalalala la-la

Hello heartache

La-la

Lalalala la-la

لا – لا

لالالالا لا- لا

سلام غم و اندوه

لا – لا

لالالالا لا- لا

Wish it didn’t have to be this way but

You will always mean the world to me, love

Goodbye my friend

Hello heartache

La-la

Lalalala la-la

کاش اینطوری نبودم اما

تو همیشه برام به معنای دنیایی، عشقم

خدافظ دوسته من

سلام غم و اندوه

لا – لا

لالالالا لا- لا

 

Share.

Comments are closed.