ترجمه آهنگ Lucid Dreams از Juice WRLD

0 

اولین بار که این آهنگ را پلی کردم فکر کردم اشتباه یک ریمیکس از استینگ پخش می شود اما متوجه شدم موسیقی کار کاملا از Shape Of My Heart الهام گرفته شده است.

Lucid Dreams به مشکلات و درگیری های روانی فردی می پردازد که به تازگی دچار بریکاپ یا همان شکست عشقی خودمان شده.

نام آهنگ (lucid dreaming ) در واقع به وضعیت ذهنی گفته می شود که فرد در حالت بیداری رویا می بیند. شخصیت اصلی آهنگ با استفاده از این رشو سعی می کند کمی خود را تسکین دهد و یا حتی جایگزینی برای کسی که با او قطع ارتباط کرده پیدا کند.

 

lucid dreaming:

 

http://bedunim.ir/wp-content/uploads/2018/05/Juice_Wrld_-_Lucid_Dreams_Forget_Me__Mp3geek.com_.mp3


لینک دانلود آهنگ


ترجمه متن آهنگ و بررسی:

No, no, …no

نه، نه، …نه

I still see your shadows in my room

Can’t take back the love that I gave you

It’s to the point where I love and I hate you

من هنوز سایتو توی اتاقم می بینم

نمی تونم عشقی که بهت دادمو برگردونم ( پس بگیرم )

تا حدیه که هم عاشقتم هم ازت متنفرم

( از اینکه اینقدر عاشق شده و نمی تواند دل بکند کلافه شده تا حدی که هم از عشقش متنفر است هم دوستش دارد. )

And I cannot change you so I must replace you (oh)

Easier said than done

نمی تونم عوضت کنم پس باید جایگزینت کنم

گفتنش از انجامش ساده تره

( تغییر دادن چیزی را برایش درست نمی کند او باید به دنبال کسی باشد که دقیقا مانند عشقِ پیشینش است و مطمئناً چنین چیزی ممکن نیست. )

I thought you were the one

Listening to my heart instead of my head

You found another one, but

I am the better one

I won’t let you forget me

من فکر می کردم تو تکی

به جای سرم به قلبم گوش میدم

یکی دیگه رو پیدا کردی، اما

من بهترم

اجازه نمیدم فراموشم کنی

( شکست عشقی بسیار سخت است و شخصیت اصلی این آهنگ نمی تواند آن را قبول کند. منطقش به او می گوید برود اما قلبش همچنان گیر است. )

still see your shadows in my room

Can’t take back the love that I gave you

It’s to the point where I love and I hate you

And I cannot change you so I must replace you (oh)

Easier said than done

I thought you were the one

Listening to my heart instead of my head

You found another one, but

I am the better one

I won’t let you forget me

من هنوز سایتو توی اتاقم می بینم

نمی تونم عشقی که بهت دادمو برگردونم ( پس بگیرم )

تا حدیه که هم عاشقتم هم ازت متنفرم

نمی تونم عوضت کنم پس باید جایگزینت کنم

گفتنش از انجامش ساده تره

من فکر می کردم تو تکی

به جای سرم به قلبم گوش میدم

یکی دیگه رو پیدا کردی، اما

من بهترم

اجازه نمیدم فراموشم کنی

 

You left me falling and landing inside my grave

I know that you want me dead (cough)

I take prescriptions to make me feel a-okay

I know it’s all in my head

تو رهام کردی که سقوط کنم و توی قبرم فرود بیام

می دونم که می خوای بمیرم

دارو استفاده می کنم تا باعث بشه خوب بشم

می دونم همش توی ذهنمه

( خود را رها شده می داند و برای خلاص شدن از افکاری که در ذهن دارد داروهای ضد افسردگی مصرف می کند. )

I have these lucid dreams where I can’t move a thing

من این رویاهای واضح رو داشتم، جایی که نمی تونستم چیزی رو تکون بدم

( اشاره دارد به فلج خواب، زمانی که فکر می کنید بیدار هستید و همه چیز را می بینید اما هیچ حرکتی نمی توانید بکنید. نا توانی اش در رسیدن به عشق را به فلج خواب تشبیه می کند. او را می بینید ولی کاری از دستش بر نمی آید. )

Thinking of you in my bed

توی تختم به تو فکر می کنم

( فکر کردن به کسی که دوستش دارد و در عین حال ناتوانی در رسیدن به او مانند فلج خوابی است که در تختش تجربه می کند. )

You were my everything

Thoughts of a wedding ring

Now I’m just better off dead (coughs)

I’ll do it over again

I didn’t want it to end

I watch it blow in the wind

تو همه چیزم بودی

فکره یک حلقه ازدواج

حالا مرده باشم بهتره

من این کارو دوباره انجام خواهم داد

من نمی خوام تموم بشه

دمیدن توی باد می بینمش ( کاره بیهوده )

I should’ve listened to my friends

Did this shit in the past

But I want it to last

باید به دوستام گوش می کردم

این کارو قبلا کرد

اما خواستم ادامه پیدا کنه

( قبلا هم چنین اتفاقی برایش افتاده و توسط کسی که دوستش داشته رها شده اما باز هم دلش نیامده ادامه ندهد. )

You were made outta plastic (fake)

I was tangled up in your drastic ways

Who knew evil girls had the prettiest face

You gave me a heart that was full of mistakes

I gave you my heart and you made heart break

تو از پلاستیک ساخته شدی ( تقلبی )

من درگیر و سردرگم راه های سختت بودم

کی میدونه دخترای شیطانی زیباترین چهره ها رو دارن

تو قلبی پر از مشکل بهم دادی

من قلبمو بهت دادم و تو قلبمو شکستی

( شخصیت اصلی آهنگ اسیر زنی شده که تنها از او استفاده کرده در حالی که خودش واقعا قلبش را به او داده. در نهایت قلبی شکسته و سرشار از مشکلات برایش باقی مانده. )

You made my heart break

You made my heart ache (I still see your shadows in my room)

You made my heart break

You made my heart ache (can’t take back the love that I gave you)

You made my heart break (were made outta plastic fake)

You made my heart ache (I still see your shadows in my room)

You made my heart break again (I was tangled up your drastic ways)

(Who knew evil girls had the prettiest face?)

تو قلبمو شکستی

تو قلبمو به درد آوردی ( هنوز سایتو توی اتاقم می بینم )

تو قلبمو شکستی

تو قلبمو به درد آوردی ( نمی تونم عشقی که بهت دادمو برگردونم )

تو قلبمو شکستی ( از پلاستیک ساخته شده بود )

تو قلبمو به درد آوردی ( هنوز سایتو توی اتاقم می بینم )

تو دوباره قلبمو شکستی ( من درگیر و سردرگم راه های سختت بودم )

( کی میدونه دخترای شیطانی زیباترین چهره ها رو دارن؟ )

( قلبش شکسته اما هنوز هم درگیر اوست برای همین در بین لیریک جدید قسمت هایی از قبل نیز تکرار می شود. )

I still see your shadows in my room

Can’t take back the love that I gave you

It’s to the point where I love and I hate you

And I cannot change you so I must replace you (oh)

Easier said than done

I thought you were the one

Listening to my heart instead of my head

You found another one, but

I am the better one

I won’t let you forget me

I still see your shadows in my room

Can’t take back the love that I gave you

It’s to the point where I love and I hate you

And I cannot change you so I must replace you (oh)

Easier said than done

I thought you were the one

Listening to my heart instead of my head

You found another one, but

I am the better one

I won’t let you forget me

من هنوز سایتو توی اتاقم می بینم

نمی تونم عشقی که بهت دادمو برگردونم ( پس بگیرم )

تا حدیه که هم عاشقتم هم ازت متنفرم

نمی تونم عوضت کنم پس باید جایگزینت کنم

گفتنش از انجامش ساده تره

من فکر می کردم تو تکی

به جای سرم به قلبم گوش میدم

یکی دیگه رو پیدا کردی، اما

من بهترم

اجازه نمیدم فراموشم کنی

من هنوز سایتو توی اتاقم می بینم

نمی تونم عشقی که بهت دادمو برگردونم ( پس بگیرم )

تا حدیه که هم عاشقتم هم ازت متنفرم

نمی تونم عوضت کنم پس باید جایگزینت کنم

گفتنش از انجامش ساده تره

من فکر می کردم تو تکی

به جای سرم به قلبم گوش میدم

یکی دیگه رو پیدا کردی، اما

من بهترم

اجازه نمیدم فراموشم کنی

Did this shit in the past but I want it to last

You were made outta plastic (fake)

I was tangled up in your drastic ways

Who knew evil girls had the prettiest face?

این کارو قبلا کرده بود اما خواستم ادامه پیدا کنه

تو از پلاستیک ساخته شدی ( تقلبی )

من درگیر و سردرگم راه های سختت بودم

کی میدونه دخترای شیطانی زیباترین چهره ها رو دارن؟

Easier said than done

I thought you were…

(instead of my head, you found another…)

I won’t let you forget me

گفتنش از انجامش ساده تره

فکر می کردم تو …

( به جای سرم، تو یکی دیگه رو پیدا کردی … )

اجازه نمی دم فراموشم کنی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Comments are closed.