ترجمه آهنگ if im lucky از Jason Derulo

0 

سلام به شما عزیزانی که دنبال کننده بخش ترجمه آهنگ هستید. امروز ترجمه آهنگ درخواستی داریم و اسم آهنگ هم همونطور که توی عنوان خوندید If I’m Lucky هست. آهنگ مربوط میشه به آلبوم ۷۷۷ جیسون درولو و یک موزیک ویدئو هم داره که جیسون عزیز با حرکات موزون مُنَوَرِش کرده. جیسون عزیز شما از شانس صحبت نکن عزیزم ما اگه خوش شانس بودیم اینجا بدنیا نمیومدیم عشقو عاشقی پیشکش. صحبت دیگه ای درباره آهنگ ندارم گوش بدید باشد که حال کنید.

 

If I’m Lucky:

http://bedunim.ir/wp-content/uploads/2018/09/Jason_Derulo_-_If_Im_Lucky_spankradio.cz_.mp3


لینک دانلود آهنگ


ترجمه متن آهنگ:

Woo, who are you to say, that I didn’t love you?

‘Cause I didn’t love the way you wanted

And who am I to blame? When I didn’t trust you

Enough to let you in the way I wanted, stop, okay

وو!، تو کی هستی که بگی من دوست نداشتم؟

چون من اونطوری که تو میخواستی ( به اون روشی که تو می خواستی ) دوست نداشتم

و من کیم که سرزنش کنم؟ وقتی بهت اعتماد ندارم

بسه هرچی اجازه دادم وارد راهی که می خواستم بشی، کافیه، بسیار خب

( کلمه Woo اولین بار توسط بروسلی و بعد از انجام یکی از حرکات نهایی اش ادا شد، باور کنید. )

Vodka on my lips (yeah, yeah), took too many drinks (yeah, yeah)

Makes me reminisce all the way down (woo)

To my happy place (yeah, yeah), you’re my happy place (yeah, yeah)

I can’t handle us now

ودکا روی لبام ( آره، آره ) کلی نوشیدنی می خورم ( آره، آره )

باعث میشه همه چیو به یاد بیارم ( وو )

به سلامتی شادیم ( آره، آره )، تو شادی من هستی ( آره، آره )

الان نمی تونم خودمونو کنترل کنم

( امیدوارم یاد گرفته باشید که برای به یاد آوردن چکار باید بکنید. )

If I’m lucky I’ll meet ya, flipside of the graveyard

‘Cause things didn’t work out in this life, but someday

If I’m lucky, I’ll meet ya, heaven or high water

‘Cause things didn’t work out in this life, but maybe

If I’m lucky, eh

If I’m lucky, eh

Uh, I’ll get your loving (yeah)

‘Cause things didn’t work out in this life, but someday

اگه خوش شانس باشم تو رو اون سمت قبرستون می بینم

چون توی این زندگی کارا درست پیش نرفت،اما یه روزی

اگه خوش شانس باشم، تو رو می بینم، بهشت یا بالاترین نقطه

چون توی این زندگی کارا درست پیش نرفت، اما شاید

اگه خوش شانس باشم

اگه خوش شانس باشم

آه، دوست داشتنتو جذب می کنیم ( آره ) ( تو رو عاشق خودم می کنم )

چون توی این زندگی کارا درست پیش نرفت،اما یه روزی

Who am I to say, that it wasn’t good, babe? Mmmm

Just thinkin’ ’bout our loving gives me chills

Up and down my spine, uh, I dare you not to miss me, yeah

‘Cause what we had was more than just a thrill, stop, okay

من کیم که بگم خوب نبود، عزیزم؟ مممم

فقط فکر کردن درباره عشقمون باعث میشه حس خوبی داشته باشم

بالا و پایین ستون فقراتم ( تمام وجودم )، آه، جرات داری دلت برام تنگ نشه، آره

چون چیزی که بینمون بود بیشتر از یه هیجانه، کافیه، بسیار خب

Vodka on my lips (yeah, yeah), took too many drinks (yeah, yeah)

Makes me reminisce all the way down (woo)

To my happy place (yeah, yeah), you’re my happy place (yeah, yeah)

I can’t handle us now

ودکا روی لبام ( آره، آره ) کلی نوشیدنی می خورم ( آره، آره )

باعث میشه همه چیو به یاد بیارم ( وو )

به سلامتی شادیم ( آره، آره )، تو شادی من هستی ( آره، آره )

الان نمی تونم خودمونو کنترل کنم

( امیدوارم یاد گرفته باشید که برای به یاد آوردن چکار باید بکنید. )

If I’m lucky I’ll meet ya, flipside of the graveyard

‘Cause things didn’t work out in this life, but someday (yeah)

If I’m lucky, I’ll meet ya, heaven or high water

‘Cause things didn’t work out in this life, but maybe (but maybe)

If I’m lucky, eh (oh)

If I’m lucky, eh (if I’m lucky, babe)

Uh, I’ll get your loving, miss when you say (yeah), I really miss it, babe

‘Cause things didn’t work out in this life, but someday

اگه خوش شانس باشم تو رو اون سمت قبرستون می بینم

چون توی این زندگی کارا درست پیش نرفت،اما یه روزی ( آره )

اگه خوش شانس باشم، تو رو می بینم، بهشت یا بالاترین نقطه

چون توی این زندگی کارا درست پیش نرفت، اما شاید ( اما شاید )

اگه خوش شانس باشم ( آه )

اگه خوش شانس باشم ( اگه خوش شانس باشم، عزیزم )

آه، دوست داشتنتو جذب می کنیم ( آره ) من واقعا دلم براش تنگ شده، عزیزم

چون توی این زندگی کارا درست پیش نرفت،اما یه روزی

I’m selfish for you (ooh)

I’m selfish for you (ooh)

من برای تو خودخواهم ( آه )

من برای تو خودخواهم ( آه )

If I’m lucky I’ll meet ya, flipside of the graveyard (if I’m lucky I’ll meet ya on the flipside)

‘Cause things didn’t work out in this life, but someday (’cause things didn’t) (yeah)

If I’m lucky, I’ll meet ya, heaven or high water (ooh)

‘Cause things didn’t work out in this life, but maybe (things didn’t work out)

If I’m lucky, eh (if I’m lucky, babe, oh)

If I’m lucky, eh (if I’m lucky, baby, oh)

Uh, I’ll get your loving (yeah)

‘Cause things didn’t work out in this life, but someday (woo)

اگه خوش شانس باشم تو رو اون سمت قبرستون می بینم ( اگه خوش باشم اون سمت می بینمت )

چون توی این زندگی کارا درست پیش نرفت،اما یه روزی ( چون کارا درست پیش نمیره ) ( آره )

اگه خوش شانس باشم، تو رو می بینم، بهشت یا بالاترین نقطه ( آه )

چون توی این زندگی کارا درست پیش نرفت، اما شاید (کارا درست پیش نمیره )

اگه خوش شانس باشم ( اگه خوش شانس باشم، عزیزم، آه )

اگه خوش شانس باشم ( اگه خوش شانس باشم، عزیزم، آه )

آه، دوست داشتنتو جذب می کنیم ( آره )

چون توی این زندگی کارا درست پیش نرفت،اما یه روزی ( وو )

I’m selfish for you (ooh, ooh, woah, I’m)

I’m selfish for you (selfish, ooh)

And only you, baby

من برای تو خودخواهم ( آه )

من برای تو خودخواهم ( خود خواه )

و فقط تو، عزیزم

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Comments are closed.