ترجمه و بررسی آهنگ Run Boy Run از Woodkid

0 

در آهنگ Run Boy Run راوی صدایی است که پسر بچه ای را در راه گذر از اولین مرحله زندگیش راهنمایی می کند. جامعه و سیستمی که دارد مانعی بر سر راه آینده این پسر بچه است بنابراین صدای راهنما از او می خواهد تا می تواند فرار کند و اجازه ندهد طرز فکر و سبک زندگیش توسط این سیستم شکل بگیرد. او باید از تمام کسانی که می خواهند او را به چیزی که نیست تبدیل کنند فرار کند.

خودم واقعا از ریتم این آهنگ خوشم میاد و از بار اولی که شنیدمش اسمش به خاطرم موند، مطمئنم شما هم از Run Boy Run لذت می برید پس بریم آهنگو گوش کنیم.

 

Run Boy Run:

http://bedunim.ir/wp-content/uploads/2018/08/Woodkid_-_Run_Boy_Run.mp3


لینک دانلود آهنگ


ترجمه متن آهنگ و ترجمه:

Run boy run! This world is not made for you

بدو پسر بدو، این دنیا برای تو ساخته نشده

( دنیایی که در آن هستی جایی نیست که آینده ات در آن نهفته باشد. دنیای خشن امروز برای پسر بچه داستان بیش از حد دلسرد کننده است. )

Run boy run! They’re trying to catch you

بدو پسر بدو! اونا سعی می کنن بگیرنت

( موضوع اصلی آهنگ بزرگ شدن و رسیدن به بزرگسالی است و اینجا صدایی که پسر بچه را راهنمایی می کند از او می خواهد برای پیدا کردن راه خودش اجازه ندهد دیگران رویش تاثیر بگذارند. )

Run boy run! Running is a victory

Run boy run! Beauty lays behind the hills

بدو پسر بدو! دویدن ( فرار کردن ) یه پیروزیه

بدو پسر بدو! زیبایی پشت تپه هاس

( از او می خواهد به جلو رفتن ادامه بدهد و زیبایی که از آن صحبت می کند می تواند یک رابطه، شغل یا موفقیت های دیگر باشد. هرچند این زیبایی می تواند خودِ واقعی فرد نیز باشد که با تحت تاثیر قرار نگرفتن از دیگران به آن می رسد. )

Run boy run! The sun will be guiding you

Run boy run! They’re dying to stop you

بدو پسر بدو! خورشید راهنمات خواهد شد

بدو پسر بدو! اونا میمیرن که جلوتو بگیرن

( خورشید می تواند همان حقیقت باشد که راهنمایش می شود و جامعه از هیچ تلاشی برای متوقف کردنش نخواهد گذشت. )

Run boy run! This race is a prophecy

Run boy run! Break out from society

بدو پسر بدو! این دویدن یک رسالته

بدو پسر بدو! از اجتماع خارج شو

( رسالتش این است که بتواند خودش باشد و اجازه ندهد اجتماع تصمیم بگیرد که چه خواهد شد. در واقع خود را محدود به آنچه برایش تصمیم گرفته می شود نکند. )

Tomorrow is another day

And you won’t have to hide away

You’ll be a man, boy!

فردا یه روز دیگس

و تو مجبور نیستی پنهان بشی

تو یه مرد خواهی شد، پسر!

( کودکی دوران ترس است، ترس از سایه ها، نوجوانی زمان اکتشاف و عبور از میان تاریکی است. وقتی کودکی و نوجوانی را تجربه می کنید به نظر بسیار طولانی می آیند درست مانند یک شب که بی خواب شده اید اما وقتی روز فرا می رسد، وقتی به درک می رسید، وقتی بالغ می شوید به نظر خیلی کوتاه می آیند. )

But for now it’s time to run, it’s time to run!

اما حالا وقت دویدنِ ( فراره )، وقته دویدنِ!

Run boy run! This ride is a journey to

بدو پسر بدو! این سفر یه ماجراجوییه

( ride می تواند اشاره به یک سفر و ماجراجویی دشوار داشته باشد. این یعنی زندگی یا موفقیت یک ماجراجویی است نه یک مقصد. )

Run boy run! The secret inside of you

Run boy run! This race is a prophecy

بدو پسر بدو! راز درون توست

بدو پسر بدو! این دویدن یک رسالته

Run boy run! And disappear in the trees

بدو پسر بدو! و در میان درختان محو شو

( لازم نیست برجسته و در مقابل چشم باشی، می توانی پنهان باشی و به صورت کاملا متفاوتی راهت را در زندگی پیدا کنی . )

Tomorrow is another day

And you won’t have to hide away

You’ll be a man, boy!

فردا یه روز دیگس

و تو مجبور نیستی پنهان بشی

تو یه مرد خواهی شد، پسر!

But for now it’s time to run, it’s time to run!

اما حالا وقت دویدنِ ( فراره )، وقته دویدنِ!

Tomorrow is another day

And you won’t have to hide away

You’ll be a man, boy!

فردا یه روز دیگس

و تو مجبور نیستی پنهان بشی

تو یه مرد خواهی شد، پسر!

But for now it’s time to run, it’s time to run!

اما حالا وقت دویدنِ ( فراره )، وقته دویدنِ!

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Comments are closed.