ترجمه و بررسی آهنگ when the party’s over از Billie Eilish

0 

بعضی از خواننده ها هستن که تا اسمشون میاد مطمئنی قرار هست یه آهنگ خوب گوش بدی از این آهنگا که مور مور میشی و بیلی ایلیش حداقل برای من چنین ویژگی داره.

و حالا ایلیش دومین آهنگ از آلبوم پیش روی خودش که هنوز اسم هم نداره پخش کرده، نام آهنگ when the party’s over هست.

در این آهنگ الیشی بین خودش و معشوقش فاصله ایجاد کرده اما خودش این موضوع رو غمگین نمیدونه و عقیده داره بیشتر یه حالتِ خشمه. خیلی زود بعد از پخش شدن آهنگ موزیک ویدئو هم معرفی شد و کاره جالبی هست ببینید.

​when the party’s over:

http://bedunim.ir/wp-content/uploads/2018/10/Billie_Eilish_when_the_party_s_over.hd_.mp3


لینک دانلود آهنگ


ترجمه متن آهنگ و بررسی:

Don’t you know I’m no good for you

I’ve learned to lose you, can’t afford to

نمی دونی که من به دردت نمی خورم؟

یاد گرفتم از دستت بدم، تو کاری نمی تونی بکنی

Tore my shirt to stop you bleedin’

But nothin’ ever stops you leavin’

پیراهنمو پاره می کنم تا جلو خونریزیتو بگیرم ( هر کاری برای آرامشت کردم )

اما هیچ چیزی تو رو از رفتن منصرف نمی کنه

( شخصیت اصلی آهنگ مانند کسی که از لباس خود برای بند آور خون یک مجروح استفاده می کند به آب و آتش زده تا رابطه اش را حفظ کند اما تمام این تلاش ها هم برای نگه داشتن او کافی نبوده. )

Quiet when I’m coming home and I’m on my own

I could lie, say I like it like that, like it like that

I could lie, say I like it like that, like it like that

وقتی میرسم خونه ساکته و خودمم و خودم

می تونم دروغ بگم، بگم اینو دوست دارم اونو دوست دارم، اینو دوست دارم اونو دوست دارم

می تونم دروغ بگم، بگم اینو دوست دارم اونو دوست دارم، اینو دوست دارم اونو دوست دارم

Don’t you know too much already

I’ll only hurt you if you let me

فکر نمی کنی الانشم زیاد می دونی

من فقط وقتی بهت آسیب می زنم که بهم اجازه بدی

Call me friend but keep me closer (Call me back)

And I’ll call you when the party’s over

منو دوستت صدا کن اما نزدیکتر ( از دوست ) نگهم دار ( برم گردون )

و وقتی مهمونی تموم شد بهت زنگ میزنم ( وقتی همه چیز آروم شد )

( در قسمت قبل صحبت از آسیب رساندن شده بود بنابراین اینجا به مثل معروف دوستانت رو نزدیک و دشمنانت رو نزدیکتر نگه دار میرسیم. معشوقش نمی خواهد بیشتر از یک دوست معمولی باشد اما در رفتار هر دو طور دیگری عمل می کنند. )

Quiet when I’m coming home and I’m on my own

I could lie, say I like it like that, like it like that

I could lie, say I like it like that, like it like that

وقتی میرسم خونه ساکته و خودمم و خودم

می تونم دروغ بگم، بگم اینو دوست دارم اونو دوست دارم، اینو دوست دارم اونو دوست دارم

می تونم دروغ بگم، بگم اینو دوست دارم اونو دوست دارم، اینو دوست دارم اونو دوست دارم

But nothing is better sometimes

Once we’ve both said our goodbyes

Let’s just let it go

Let me let you go

اما بعضی وقتا هیچی بهتر نمیشه

وقتی هر دو با هم خداحافظی کردیم

بیا فقط ولش کنیم ( همدیگرو به حال خود بزاریم )

بزار رهات کنم

( یک بار با هم خداحافظی کرده اند و از آن به بعد دیگر رابطه مانند روز اول نمی شود با این حال هنوز هر دو روی هم گیر کرده اند. )

Quiet when I’m coming home and I’m on my own

I could lie, say I like it like that, like it like that

I could lie, say I like it like that, like it like that

وقتی میرسم خونه ساکته و خودمم و خودم

می تونم دروغ بگم، بگم اینو دوست دارم اونو دوست دارم، اینو دوست دارم اونو دوست دارم

می تونم دروغ بگم، بگم اینو دوست دارم اونو دوست دارم، اینو دوست دارم اونو دوست دارم

 

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Comments are closed.