ترجمه و بررسی آهنگ Shallow از Lady Gaga و Bradley Cooper

0 

” Shallow ” آهنگی است که لیدی گاگا و بردلی کوپر برای فیلم A Star Is Born خوانده اند. لیدی گاگا هم نامردی نکرد و یک روز قبل از اکران فیلم از آهنگ پرده برداری کرد البته با کمک توئیتر.

در این آهنگ لیدی گاگا و بردلی کوپر در واقع با یکدیگر صحبت می کنند و از نیاز و میل به عمق رفتن و نماندن در جایی سطحی می گویند.

 

Shallow:

 

http://bedunim.ir/wp-content/uploads/2018/11/Lady-Gaga-Bradley-Cooper-Shallow.mp3


لینک دانلود آهنگ


ترجمه متن آهنگ:

Tell me somethin’, girl

Are you happy in this modern world?

Or do you need more?

Is there somethin’ else you’re searchin’ for?

یه چیزی بهم بگو دختر

توی این دنیای مدرن شاد هستی؟

یا بیشتر می خوای؟

چیزه دیگه ای هست که دنبالش باشی؟

( از همین ابتدا مشخص است که کوپر می خواهد بداند گاگا تا چه اندازه می خواهد رشد کند و آیا به یک زندگی معمولی راضی است یا خیر. )

I’m fallin’

In all the good times I find myself longin’ for change

And in the bad times, I fear myself

من عاشق شدم

( عاشقِ ) تمام وقتای خوبی که برای تغییر تلاش می کردم

و وقتای بدی که از خودم می ترسیدم

Tell me something, boy

Aren’t you tired tryin’ to fill that void?

Or do you need more?

Ain’t it hard keepin’ it so hardcore?

یه چیزی بهم بگو پسر

از پر کردن اون خلاء خسته نشدی؟

یا بیشتر می خوای؟

ادامه دادن سخت نیست، خیلی سخته؟

I’m fallin’

In all the good times I find myself longin’ for change

And in the bad times, I fear myself

من عاشق شدم

( عاشقِ ) تمام وقتای خوبی که برای تغییر تلاش می کردم

و وقتای بدی که از خودم می ترسیدم

I’m off the deep end, watch as I dive in

I’ll never meet the ground

Crash through the surface, where they can’t hurt us

We’re far from the shallow now

من روی سطح عمیقم ، در حالی که شیرجه می زنم نگاه می کنم

هرگز به زمین نمی خورم

از سطح عبور می کنم، جایی که نمی تونن بهمون آسیب برسونن

حالا از سطح کم عمق دوریم

In the sha-ha-sha-ha-low

In the sha-ha-sha-la-la-la-low

In the sha-ha-sha-ha-ha-low

We’re far from the shallow now

توی عمق کم

توی عمق کم

توی عمق کم

حالا از سطح کم عمق دوریم

I’m off the deep end, watch as I dive in

I’ll never meet the ground

Crash through the surface, where they can’t hurt us

We’re far from the shallow now

من روی سطح عمیقم ، در حالی که شیرجه می زنم نگاه می کنم

هرگز به زمین نمی خورم

از سطح عبور می کنم، جایی که نمی تونن بهمون آسیب برسونن

حالا از سطح کم عمق دوریم

In the sha-ha-sha-ha-low

In the sha-ha-sha-la-la-la-low

In the sha-ha-sha-ha-ha-low

We’re far from the shallow now

توی عمق کم

توی عمق کم

توی عمق کم

حالا از سطح کم عمق دوریم

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Comments are closed.