ترجمه آهنگ Back To Her Man از Damien Rice

0 

 

دانیان رایس این آهنگ را به احترام لئونارد کوهن ساخت مردی که احترام زیادی برایش قائل بود. دانیان می خواست آهنگی بسازد تا در آن نشان دهد چگونه می شود فردی را ببینی که کاملا رویت تاثیر می گذارد و احساساتت را برای خود می کند و سپس همین شخص ترکت می کند.

این آهنگ هم مانند بسیاری از کارهای دانیان رایس بسیار مرموز و دارای لایه های بسیاری است.

و اما چه اتفاقی افتاد که این هفته Back To Her Man رو برای شما ترجمه کردم؟ خب باید بگم توی گوگل نوشتم ترجمه آهنگ و دومین نتیجه رو انتخاب کردم 😀

میدونم زیاد کارم جالب نبود و شماها هم کلی آهنگ درخواستی داشتید ولی خب کاریه که شده دیگه شما ببخشید و البته از آهنگتون لذت ببرید.

Back To Her Man:

http://bedunim.ir/wp-content/uploads/2018/11/DAMIEN_RICE_-_BACK_TO_HER_MAN_1.mp3


لینک دانلود آهنگ


ترجمه متن آهنگ:

There’s a look of hunger in a women with heat,

It’s enough to lift an old man from his knees.

Like the piece of a puzzle he’s been looking for,

He was leaning to dying, now he’s coming back for more.

نگاه سرشار از ولع یک زن زیبا ( پر حرارت )

کافیه تا یک پیرمرد رو از روی زانوهاش بلند کنه ( پیرمرد پر حاشیه 😀 )

مثله قسمتی از پازل که به دنبالش می گرده

خم شده بود که بمیره، حالا برای بیشتر بدست آوردن برگشته

The look of a women when she gets you alone,

You can’t see what’s coming but there’s blood in your bones,

There’s power in your pocket and ships in your sea,

It doesn’t often happen, but it happened to me.

نگاه یک زن وقتی باهات تنها میشه

نمی تونی ببینی چی می خواد بشه اما خون توی استخوناته ( با استخونات حسش می کنی )

قدرتی توی دستاته و اوضاع به کامته

زیاد اتفاق نمیفته، اما برای من اتفاق افتاد

( حس زمانی که با عشقتون تنها میشید رو به قشنگی روایت کرده. )

Then she goes back to her man,

Back to her man,

Back to, back to, her man.

سپس ( دختره ) برگشت پیشه مردش ( رفت پیشه یکی دیگه )

برگشت پیشه مردش

برگشت، برگشت، پیشه مردش

( اما اوضاع دووم نیاورده و جدا شدن و در قسمت بعد توصیف از نحوه جدا شدن رو می شنوید. )

There’s a look of war in the way that you go,

But the lead in your arrow is loose, don’t you know?

But whatever you got, you lost in the game,

Of picking your own pockets for someone to blame.

طوری که تو رفتی ظاهری مثله جنگ داشت

اما هدف کمانت گمشده، نمی دونی چرا؟

اما هرچیزی گیرت اومد، توی این بازی باختی

جیب خودتو زدیو دنبال کسی گشتی که متهمش کنی

There may be nothing above the arc of love,

Depending on who you’re dreaming of.

You can’t escape when it feels like rape,

But who’s raping who?

شاید چیزی بالاتر از کمان عشق نباشه

بستگی داره خیال کی تو سرت باشه

وقتی حس تجاوز داره نمی تونی قرار کنی

اما کی به کی تجاوز می کنه؟

Then she goes back to her man,

Back to her man,

Back to, back to, her man.

سپس ( دختره ) برگشت پیشه مردش ( رفت پیشه یکی دیگه )

برگشت پیشه مردش

برگشت، برگشت، پیشه مردش

she goes back to her man,

Back to her man,

Back to, back to, her man.

سپس ( دختره ) برگشت پیشه مردش ( رفت پیشه یکی دیگه )

برگشت پیشه مردش

برگشت، برگشت، پیشه مردش

She don’t love him

(Back to her man)

She don’t love him no more

(Back to her man)

She don’t love him, love him

(Back to, back to, her man)

She don’t love him no more

( دختره ) دوسش نداشت

( برگشت پیشه مردش )

دیگه دوستش نداشت

( برگشت پیشه مردش )

دوسش نداشت، دوسش نداشت

( برگشت، برگشت، پیشه مردش )

دیگه دوستش نداشت

She don’t love him

(She goes back to her man)

She don’t love him no more

(Back to her man)

She don’t love him, love him

(Back to, back to her man)

دوسش نداشت

( برگشت پیشه مردش )

دیگه دوستش نداشت

( برگشت پیشه مردش )

دوسش نداشت، دوسش نداشت

( برگشت، برگشت، پیشه مردش )

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Comments are closed.