شخصیت شناسی از روی نحوه دست گرفتن سیگار

0 

امروزه همه ما خطرات و مضرات سیگار کشیدن را می دانیم اما در دهه ۱۹۵۰ حدود نیم قرن گذشته تبلیغات و فشار فرهنگی روی سیگار کشیدن بسیار قوی بود و مردم کمتر از مضرات آن آگاه بودند.

در این مقاله که در مجله Caper در سال ۱۹۵۹ منتشر شده است روانکاوی به نام دکتر William Neutra شخصیت مردم را بر اساس نحوه دست گرفتن سیگار تعیین کرده است. طبق یافته های دکتر ویلیام نحوه سیگار دست گرفتن مردم تا حدودی بیانگر روحیات و ویژگی های شخصیتی آن هاست. روش دست گرفتن سیگار هم درست مثل نحوه راه رفتن، نشستن و تمام حرکات بدن نشان دهنده ویژگی های شخصیتی هر فرد است.  در ادامه شما هم می توانید شخصیت خود را از روی نحوه دست گرفتن سیگارتان بشناسید.

به گفته دکتر ویلیام نحوه سیگار به دست گرفتن این زن نشان دهنده احساس نا امنی و ترس از دست دادن سیگار است. خانم هایی که به این روش سیگار دست می گیرند بیش از حد به همسرشان وابسته هستند.

شخصیت شناسی

نحوه سیگار دست گرفتن زنی که از رابطه اش خسته شده است. او برای این که خمیازه نکشد به سر سیگار تمرکز می کند.

شخصیت شناسی

به گفته دکتر ویلیام این مرد شخص بسیار باهوش و منطقی است و شخصیت متفکرانه ای دارد.

شخصیت شناسی

این شخص فردی غیر قابل اعتماد و ضعیف است که به سختی می توان با او زندگی کرد. او یک دروغ گوی قهار است.

شخصیت شناسی

یک شخصیت سخت، رک و روراست که کمی هم لجباز است.

شخصیت شناسی

یک شخصیت به ظاهر صمیمی  و خودمانی که زندگی مرفه را دوست دارد مثل بسیاری از میلیونرها.

شخصیت شناسی

این شخص شجاع و حسابگر است و دوست دارد با آتش بازی کند.

شخصیت شناسی

او یک رویا پرداز است و دوست دارد همیشه درباره چیزهای جدید صحبت کند.

شخصیت شناسی

بسیار بدبین است و در کارش بیش از حد احتیاط می کند.

شخصیت شناسی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Comments are closed.