عادت های بدی که شادی را از ما می گیرد

0 

هر تصمیمی که در زندگی می گیریم برای رسیدن به شادی است. واقعیت این است که درک و شناخت شادی کار سختی است و درست در نقطه مقابل آن درک و شناخت غم و ناراحتی کار بسیار آسانی است. به محض دیدن آن را می شناسید و حتی تشخیص می دهید که چگونه کنترل شما را به دست می گیرد.

شادی آنقدرها که فکر می کنید به وضعیت زندگی شما ارتباطی ندارد شادی احساسی است که تحت کنترل ماست و نتیجه عادت ها و دیدگاه مان به زندگی است. روانشناسان دریافته اند که ژنتیک و شرایط زندگی تنها ۵۰ درصد شادی ما را می تواند تامین کند باقی آن بستگی به خودمان دارد.

ناراحتی کاملا ناگهانی ما را به دام می اندازد و بیشتر شادی ما با عادت ها تعیین می شوند. عادت هایی که باید آن ها را کنترل کرده و اطمینان حاصل کنیم که ما را به دام غم نمی اندازند.

عادت هایی که بیشترین تاثیر را در غمگین شدن دارند بشناسید و آن ها را مهار کنید.

سرکوب احساسات

یکی از سوءتعبیرهای مربوط به هوش عاطفی سرکوب کردن احساسات و نگه داشتن آن ها در درون مان است. درست است که افرادی که دارای هوش عاطفی بالایی هستند اجازه نمی دهند احساساتی به طور ناخودآگاه بروز داده شود اما این به معنای ابراز نکردن احساسات نیز نیست. هوش عاطفی یعنی به احساسات احترام بگذاریم و به خودمان اجازه دهیم تخلیه روانی حاصل از پذیرفتن آن احساسات را تجربه کنیم. تنها در این صورت می توانید آن ها را طوری ابراز کنید که به جای عقب ماندن از اهداف در رسیدن به اهداف به شما کمک کنند.

بیش از حد برای به دست آوردن چیزی تلاش کردن

کسانی که در فقر زندگی می کنند وقتی به شرایط مالی خوبی می رسند شادی بیشتری را تجربه می کنند اما این شادی خیلی زود فروکش می کند. تحقیقات نشان داده است مادیات نمی تواند آدم ها را شاد کند. وقتی عادت می کنید برای به دست آوردن چیزی زیاد تلاش کنید احتمال این که غمگین شوید بیشتر است. بعد از به دست آوردن آن ها علاوه بر نا امیدی در می یابید که آن ها را به قیمت از دست دادن چیزهایی که می توانستند زمانی شما را شاد کنند به دست آورده اید مثل دوستان، خانواده و سرگرمی ها.

منتظر آینده بودن

یکی از بدترین عادت هایی که به دامش می افتیم این است که به خودمان بگوییم: “خوشحال می شوم وقتی….” پایان کار (مثل ترفیع، درآمد بالا یا ازدواج) اهمیت چندانی ندارد زیرا باعث می شود تاکید بیشتر روی موقعیت باشد و موقعیت بهتر هیچوقت منجر به شادی نمی شود. هیچوقت وقت تان را برای انتظار چیزی که تاثیری در روحیه شما ندارد صرف نکنید. به جای آن روی شاد بودن در لحظه حال تمرکز کنید زیرا هیچ تضمینی نیست که آیا آینده ای وجود دارد یا نه.

مبارزه با تغییر

تغییر یک بخش انکارناپذیر از زندگی است کسانی که با آن مبارزه می کنند می خواهند در کنترل باقی بمانند. دیدگاه آن ها این است که مبارزه با تغییر باعث محدودیت کنترل مان روی شرایط می شود زیرا بین ما و فعالیت هایی که برای بهتر کردن شرایط نیاز داریم سد ایجاد می کند.

باید برای تغییر آمادگی داشته باشیم. آمادگی نه به معنای حدس زدن و پیش بینی نیست بلکه به معنای فکر کردن درباره نتایج تغییرات است. اولین کاری که باید انجام دهیم این است که تایید کنیم هیچکدام از شرایط زندگی تحت کنترل ما نیستند. آدم ها تغییر می کنند، شغل ها بالا و پایین دارند و هیچ چیزی در طولانی مدت ثابت نمی ماند. وقتی تغییرات را پیش بینی می کنند با اتفاق افتادن آن ها شوکه و نا امید نمی شوید. هنگامی که این احساسات منفی را تجربه می کنید اگر به خودتان بگویید که تغییر یک بخش جدایی ناپذیر از زندگی است منطقی تر می توانید تفکر و تمرکز کنید.

بدبینی

هیچ چیزی به اندازه بدبینی احساس ناراحتی را شارژ نمی کند. نگرش بدبینانه باعث پیشگویی کامبخش می شود. وقتی انتظار چیزهای بد را داشته باشید همان چیزهای بد اتفاق می افتند. افکار بدبینانه زمانی کنار گذاشته می شوند که تشخیص دهید چقدر غیرمنطقی هستند. سعی کنید روی واقعیات تمرکز کنید و این که قرار نیست اتفاقات به آن اندازه که شما فکر می کنید بد باشند.

رقابت کردن با دیگران

حسادت با شادی ناسازگار است. بنابراین اگر خودتان را با دیگران مقایسه می کنید دست از این کار بردارید. در یکی از تحقیقات دیدگاه بیشتر افرادی که مورد تحقیق قرار گرفته بودند این بود که زمانی با درآمد کم مشکلی ندارند که دیگران هم درآمد کمی داشته باشند. این دیدگاه نه تنها شما را شاد نمی کند بلکه تاثیر برعکس دارد.

پیشرفت نکردن

آدم های غمگین به علت این که بدبین هستند و احساس عدم کنترل روی شرایط زندگی خود دارند عقب می نشینند و منتظر می مانند زندگی همانطور که قرار است اتفاق بیفتد. آن ها به جای تعیین هدف، یادگیری و پیشرفت کنار می نشینند و دائم نگران هستند که چرا هیچ چیزی اتفاق نمی افتد.

ماندن در خانه

وقتی احساس غمگین بودن می کنید از مردم فاصله می گیرید. این یک اشتباه بزرگ است حتی اگر از این کار لذت نمی برید در جامعه بودن تاثیر زیادی در روحیه دارد. همه ما این لحظه را تجربه کرده ایم که خود را در اتاق حبس می کنیم و دلمان نمی خواهد با کسی هم صحبت شویم اما وقتی به این وضعیت تمایل نشان می دهید در واقع روحیه را تضعیف می کنید. زمانی که تشخیص می دهید غمگین بودن شما را ضد اجتماع کرده است خودتان را مجبور کنید وارد جامعه شوید و تفاوت را احساس کنید.

تغییر عادت ها بهترین کاری است که می توانید برای شاد بودن تان انجام دهید. این کار هم به نفع خودتان است و هم به نفع اطرافیان. با کنترل شادی هم خودتان شاد می شوید و هم اطرافیان تان.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Comments are closed.