ترجمه و بررسی آهنگ Hurricane از Thirty Seconds to Mars

0 

سلام K

پست امروزمون از آهنگای درخواستی هست که مربوط میشه به آلبوم This Is War از گروه Thirty Seconds to Mars.

آهنگی که درخواست شده Hurricane نام داره و یکی از بهترین ترک های این آلبوم هست.

This Is War آلبوم سوم گروه Thirty Seconds to Mars هست و بسیار هم موفق بود طوری که در سراسر جهان حدود ۴ میلیون نسخش به فروش رفت. همچنین باعث شد این گروه در طی تنها ۲ سال ۳۰۰ مرتبه برنامه داشته باشه.

Hurricane یک موزیک ویدئو خیلی طولانی هم داره که بیش از ۹ دقیقه است اونم اگه دوست داشتید ببینید چون با آهنگ کنی فرق میکنه.

نکته: آهنگ در این پست تفسیر نمیشه چون بهمون گیر میدن با تشکر از درکتون!

Hurricane:

http://bedunim.ir/wp-content/uploads/2018/12/Thirty_Seconds_to_Mars_Hurricane_Official_Lyric_Video_.128.mp3

 


لینک دانلود آهنگ


ترجمه آهنگ و بررسی:

No matter how many times that you told me

You wanted to leave

No matter how many breaths that you took

You still couldn’t breathe

مهم نیست چند بار بهم گفتی

که می خوای بری

مهم نیست که چقدر نفس کشیدی

هنوز نمی تونی نفس بکشی

No matter how many nights that you’d lie wide awake

To the sound of the poison rain

Where did you go? Where did you go?

Where did you go?

مهم نیست چند شب در حالی که کاملا بیدار

با صدای بارون مسموم دراز می کشی

کجا رفتی؟ کجا رفتی؟

کجا رفتی؟

As the days go by, the night’s on fire…

همینطور که روزا می گذره، شبا پر تنشه

( در طول روز قدرت این را دارد که بر خود مسلط باشد اما شب وقتی تنها می شود دوباره همه افکار به سراغش می آیند. )

Tell me, would you kill to save a life?

Tell me, would you kill to prove you’re right?

بهم بگو، برای نجات یه زندگی می کشی؟

بهم بگو، برای اینکه ثابت کنی حق با تو هست می کشی؟

Crash, crash, burn, let it all burn

This hurricane’s chasing us all underground

سقوط، سقوط، سوختن، بزار همش بسوزه

این طوفان تا زیر زمین دنبالمون میاد

No matter how many deaths that I die

I will never forget

No matter how many lives I live

I will never regret

مهم نیست چنتا مرگ هست که من توش می میرم

هرگز فراموش نخواهم کرد

مهم نیست چنتا زندگی هست که من زندگی می کنم

هرگز پشیمان نخواهم بود

There is a fire inside of this heart

And a riot about to explode into flames

Where is your God? Where is your God?

Where is your God?

درون این قلب آتشی برپاست

و از درون شعله ها شورشی قراره راه بیفته

خدات کجاس؟ خدات کجاس؟

خدات کجاس؟

Do you really want? Do you really want me?

Do you really want me dead or alive to torture for my sins?

تو واقعا می خوای؟ واقعا منو می خوای؟

تو واقعا منو زنده یا مرده می خوای تا برای گناهام شکنجه بشم؟

Do you really want? Do you really want me?

Do you really want me dead or alive to live a lie?

تو واقعا می خوای؟ واقعا منو می خوای؟

واقعا منو زنده یا مرده می خوای که زندگی دروغینی داشته باشم؟

Tell me, would you kill to save a life?

Tell me, would you kill to prove you’re right?

Crash, crash, burn, let it all burn

This hurricane’s chasing us all underground

بهم بگو، برای نجات یه زندگی می کشی؟

بهم بگو، برای اینکه ثابت کنی حق با تو هست می کشی؟

سقوط، سقوط، سوختن، بزار همش بسوزه

این طوفان تا زیر زمین دنبالمون میاد

The promises we made were not enough

قول هایی که دادیم کافی نیست

The prayers that we had prayed were like a drug

دعاهایی که کردیم مثل مخدر بودن

The secrets that we sold were never known

The love we had, the love we had, we had to let it go

رازهایی که فروختیم هرگز شناخته نشدن

عشقی که داشتیم، عشقی که داشتیم، باید رهاش کنیم

(Never giving in, again)

(Never giving in, again)

هرگز دوباره تسلیم نشو

هرگز دوباره تسلیم نشو

Tell me, would you kill to save a life?

Tell me, would you kill to prove you’re right?

Crash, crash, burn, let it all burn

This hurricane’s chasing us all underground

بهم بگو، برای نجات یه زندگی می کشی؟

بهم بگو، برای اینکه ثابت کنی حق با تو هست می کشی؟

سقوط، سقوط، سوختن، بزار همش بسوزه

این طوفان تا زیر زمین دنبالمون میاد

This hurricane

This hurricane

This hurricane

این طوفان

این طوفان

این طوفان

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Comments are closed.