ترجمه و بررسی آهنگ Without Me از Halsey

0 

 

بعد از آلبوم hopeless fountain kingdom که مربوط به سال ۲۰۱۷ است ” Without Me ” اولین آهنگی است که توسط هالزی عرضه شده.

این آهنگ مستقیم به عمق احساسات شخصی هالزی شیرجه می زند و به رابطه اش می پردازد.

در واقع آهنگ درباره فردی است که تمام تلاشش را در یک رابطه کرده اما در مقابل رفتار مناسبی با او نشده. در کل Without Me از نظر لیریک و آهنگ ترکیبی است از خشم، بهبودی و ناراحتی.

هالزی در باره آهنگ گفته که قرار نیست قسمتی از یک آلبوم باشد و یک تک آهنگ است. همچنین او گفته در تمام طول رکورد این آهنگ گریه می کرده اما حالا احساس غرور و بهبودی دارد.

Without Me:

http://bedunim.ir/wp-content/uploads/2018/12/Halsey_-_Without_Me.mp3


دانلود لینک آهنگ


ترجمه آهنگ و بررسی:

Found you when your heart was broke

I filled your cup until it overflowed

وقتی قلبت شکسته بود پیدات کردم

فنجونتو تا وقتی لبریز شد پر کردم ( برات هیچی کم نذاشتم )

( شخصیت اصلی حتی بیشتر از توان خودش نیرو گذاشته تا کسی که دوست دارد را شاد نگه دارد. )

Took it so far to keep you close (Keep you close)

I was afraid to leave you on your own

بیش از حد ( تلاش کردم ) تا تورو نزدیک نگه دارم ( نزدیک نگهت دارم )

می ترسیدم به حال خودت رهات کنم

( هالزی زمانی با معشوق خود آشنا شده که او به خاطر رابطه قبلی اش دلشکسته بوده، بنابراین سعی کرده پیوسته در کنارش باشد تا حال او بهتر شود. )

I said I’d catch you if you fall (Fall)

And if they laugh, then f*ck ’em all (All)

من گفتم اگه سقوط کنی می گیرمت ( هواتو دارم )

و اگه خندیدن، پس لعنت به همشون ( همشون )

( هالزی در مورد رابطه اش اهمیتی به حرف دیگران نمی دهد و آن کاری را انجام می دهد که خوشحالش می کند. )

And then I got you off your knees

Put you right back on your feet

Just so you could take advantage of me

و بعد از روی زانوات بلندت کردم

سرپات کردم ( به حال قبل برت گردوندم )

فقط برای اینکه بتونی ازم سود ببری

Tell me, how’s it feel sittin’ up there?

Feeling so high, but too far away to hold me

You know I’m the one who put you up there

Name in the sky, does it ever get lonely?

بهم بگو اون بالا نشستن چه حسی داره؟

احساس می کنی خیلی بالایی، اما ازم خیلی دوری که بتونی بغلم کنی

می دونی من کسیم که بردت اون بالا

نام در آسمان ( فکر کنم آدم مشهور منظورشه ) تا به حال تنها شده؟

( هالزی معشوق خود را مانند خدا بالا برده بدون اینکه بداند با محو شدن عشق بینشان ممکن است خیلی چیزها تغییر کند. )

Thinking you could live without me

Thinking you could live without me

فکر می کنی می تونی بدون من زندگی کنی

فکر می کنی می تونی بدون من زندگی کنی

( هالزی می داند اگر رفتار معشوقش درست نشود می تواند بدون او نیز زندگی کند. )

Baby, I’m the one who put you up there

I don’t know why (Yeah, I don’t know why)

عزیزم من اونیم که تو رو اون بالا گذاشت

نمی دونم چرا ( آره، نمیدونم چرا )

(put you up there در واقع به معنای مورد ستایش قرار دادن هست. و حالا هازلی یه شک افتاده که چرا چنین کاری کرده. )

Thinking you could live without me

live without me

فکر می کنی می تونی بدون من زندگی کنی

بدون من زندگی کنی

Baby, I’m the one who put you up there

I don’t know why ( I don’t know why , Yeah, Yeah)

عزیزم من اونیم که تو رو اون بالا گذاشت

نمی دونم چرا ( نمی دونم چرا، آره آره )

Gave love ’bout a hundred tries (Hundred tries)

صدها بار عشق رو امتحان کردم ( صدها بار )

( هالزی در تمام رابطه هایش شکست خورده و این را در آهنگ ها قبلی خود نیز گفته. همچنین این قسمت به رابطه هالزی و جی ایزی نیز اشاره دارد که تا قبل از جدایی کامل بارها جدایی و وصال داشت. )

Just running from the demons in your mind

Then I took yours and made ’em mine (Mine)

I didn’t notice ’cause my love was blind

فقط از شیاطینی که توی ذهنته فرار می کنم

بعد (شیاطین ) تو رو گیرفتم و مال خودم کردم ( مال خودم )

متوجهش نشدم چون عشقِ من کور بود

( هالزی اینجا دقیقا به رابطه اش با جی ایزی اشاره دارد. جی ایزی از مواد مخدر استفاده می کرد و عالزی نیز هنگام رابطه با او چنین کاری را شروع کرد. آنها حتی در آهنگ Him & I مستقیما به این مورد اشاره کردند. عشق هالزی آنقدر شدید و کورکورانه بوده که حتی عادات بد را هم چشم بسته قبول کرده. )

Said I’d catch you if you fall (Fall)

And if they laugh, then fuck ’em all (All)

And then I got you off your knees

Put you right back on your feet

Just so you could take advantage of me

گفتم اگه سقوط کنی می گیرمت ( هواتو دارم )

و اگه خندیدن، پس لعنت به همشون ( همشون )

و بعد از روی زانوات بلندت کردم

سرپات کردم ( به حال قبل برت گردوندم )

فقط برای اینکه بتونی ازم سود ببری

Tell me, how’s it feel sittin’ up there?

Feelin’ so high but too far away to hold me

You know I’m the one who put you up there

Name in the sky, does it ever get lonely?

بهم بگو اون بالا نشستن چه حسی داره؟

احساس می کنی خیلی بالایی، اما ازم خیلی دوری که بتونی بغلم کنی

می دونی من کسیم که بردت اون بالا

نام در آسمان ( فکر کنم آدم مشهور منظورشه ) تا به حال تنها شده؟

Thinking you could live without me

Thinking you could live without me

فکر می کنی می تونی بدون من زندگی کنی

فکر می کنی می تونی بدون من زندگی کنی

Maybe, I’m the one who put you up there

I don’t know why (Yeah, I don’t know why)

شاید من اونیم که تو رو اون بالا گذاشت

نمی دونم چرا ( آره، نمیدونم چرا )

Thinking you could live without me

Live without me

Maybe, I’m the one who put you up there

I don’t know why, yeah

فکر می کنی می تونی بدون من زندگی کنی

بدون من زندگی کنی

شاید من اونیم که تو رو اون بالا گذاشت

نمی دونم چرا، آره

You don’t have to say just what you did (what you did)

I already know (I know)

I had to go and find out from them (Oh-woah)

So tell me, how’s it feel? (Oh-woah)

لازم نیست بگی که چکار کردی ( چکار کردی )

من همین الانم می دونم ( می دونم )

من باید برمو از اونا بفهمم

بنابراین بهم بگو، چه حسی داره؟

( به نظر میرسه جی ایزی نه فقط با یک نفر بلکه با چند نفر به هالزی خیانت کرده بود. )

Tell me, how’s it feel sittin’ up there?

Feelin’ so high but too far away to hold me

You know I’m the one who put you up there

Name in the sky, does it ever get lonely?

بهم بگو اون بالا نشستن چه حسی داره؟

احساس می کنی خیلی بالایی، اما ازم خیلی دوری که بتونی بغلم کنی

می دونی من کسیم که بردت اون بالا

نام در آسمان ( فکر کنم آدم مشهور منظورشه ) تا به حال تنها شده؟

Thinking you could live without me

Thinking you could live without me

فکر می کنی می تونی بدون من زندگی کنی

فکر می کنی می تونی بدون من زندگی کنی

Maybe, I’m the one who put you up there

I don’t know why (Yeah, I don’t know why)

شاید من اونیم که تو رو اون بالا گذاشت

نمی دونم چرا ( آره، نمیدونم چرا )

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Comments are closed.