ترجمه آهنگ Dancing with a Stranger از Sam Smith و Normani

0 

این آهنگ را سمت اسمیت زمانی نوشته که در تور Thrill of it All خود در حال استراحت بوده. سم و نورمانی تصادفا یک روز در استودیو لس آنجلس ضبط داشتند و همانجا تصمیم می گیرند در تولید این آهنگ همکاری کنند. البته سم اسمیت خود را یکی از طرفداران نورمانی می داند و پس از تولید آهنگ نیز در شبکه های اجتماعی از او تشکر کرده.

سم اسمیت در این آهنگ نیز مانند بسیاری از آهنگ های خود به بیان احساسات شخصی خود می پردازد.

Dancing with a Stranger:

http://bedunim.ir/wp-content/uploads/2019/01/Sam_Smith_Normani_Dancing_With_A.mp3


لینک دانلود آهنگ


ترجمه متن آهنگ:

 

I don’t wanna be alone tonight (‘Lone tonight)

It’s pretty clear that I’m not over you (Over you, over you)

I’m still thinking ’bout the things you do (Things you do)

So I don’t want to be alone tonight, alone tonight, alone tonight

Can you light the fire? (Light the fire, light the fire)

I need somebody who can take control (Take control)

I know exactly what I need to do

‘Cause I don’t wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight

نمی خوام امشب تنها باشم ( امشب تنها باشم )

قشنگ معلومه که نمی تونم بهت حس نداشته باشم

هنوز به کارایی که کردی فکر می کنم ( کارایی که کردی )

پس امشب نمی خوام تنها باشم، امشب تنها باشم، امشب تنها باشم

می تونی سریع یه کاری بکنی؟

کسی رو می خوام که کنترلو به دست بگیره

من دقیقا می دونم می خوام چکار کنم

چون نمی خوام امشب تنها باشم، امشب تنها باشم، امشب تنها باشم

(over you یا To be over someone یک اصطلاح هست به این معنی که نسبت به کسی دیگه حس و عاطفه رمانتیکی نداشته باشید. light the fire هم اصطلاح دیگری هست برای مجبور کردن کسی به انجام سریع کاری. )

Look what you made me do, I’m with somebody new

Ooh, baby, baby, I’m dancing with a stranger

Look what you made me do, I’m with somebody new

Ooh, baby, baby, I’m dancing with a stranger

Dancing with a stranger

ببین باعث شدی چکار کنم، من با یه آدمه جدیدم

آه، عزیزم، عزیزم، من دارم با یه غریبه می رقصم

ببین باعث شدی چکار کنم، من با یه آدمه جدیدم

آه، عزیزم، عزیزم، من دارم با یه غریبه می رقصم

با یه غریبه می رقصم

I wasn’t even going out tonight (Out tonight)

But, boy, I need to get you off of my mind (Off of my mind)

I know exactly what I have to do

I don’t wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight

امشب حتی بیرونم نرفتم

اما، پسر، باید تو رو از ذهنم بیرون کنم

دقیقا می دونم می خوام چکار کنم

نمی خوام امشب تنها باشم، امشب تنها باشم، امشب تنها باشم

Look what you made me do, I’m with somebody new

Ooh, baby, baby, I’m dancing with a stranger

Look what you made me do, I’m with somebody new

Ooh, baby, baby, I’m dancing with a stranger

Dancing with a stranger

Dancing with a stranger

Dancing, yeah, ooh

ببین باعث شدی چکار کنم، من با یه آدمه جدیدم

آه، عزیزم، عزیزم، من دارم با یه غریبه می رقصم

ببین باعث شدی چکار کنم، من با یه آدمه جدیدم

آه، عزیزم، عزیزم، من دارم با یه غریبه می رقصم

با یه غریبه می رقصم

با یه غریبه می رقصم

می رقصم، آره، آه

Look what you made me do, I’m with somebody new (Ooh)

Ooh, baby, baby, I’m dancing with a stranger

Look what you made me do, I’m with somebody new

Ooh, baby, baby, I’m dancing with a stranger

I’m dancing, I’m dancing (Ooh)

I’m dancing, I’m dancing (Dancing with a stranger)

I’m dancing, I’m dancing (Dancing with a stranger)

I’m dancing, I’m dancing (Dancing with a stranger)

ببین باعث شدی چکار کنم، من با یه آدمه جدیدم

آه، عزیزم، عزیزم، من دارم با یه غریبه می رقصم

ببین باعث شدی چکار کنم، من با یه آدمه جدیدم

آه، عزیزم، عزیزم، من دارم با یه غریبه می رقصم

می رقصم، می رقصم ( با یه غریبه می رقصم )

می رقصم، می رقصم ( با یه غریبه می رقصم )

می رقصم، می رقصم ( با یه غریبه می رقصم )

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Comments are closed.