Monthly Archives: مرداد, ۱۳۹۸

اخبار ماجرای عکس سردار سلیمانی در اتاق وزیر جنگ آمریکا / راز تغییر نام نفتکش «گریس ۱» به «آدریان دریا» چه بود؟ / هرآنچه از فرمول جنگ‌افروزی آمریکا باید بدانید
0
ماجرای عکس سردار سلیمانی در اتاق وزیر جنگ آمریکا / راز تغییر نام نفتکش «گریس ۱» به «آدریان دریا» چه بود؟ / هرآنچه از فرمول جنگ‌افروزی آمریکا باید بدانید

ماجرای عکس سردار سلیمانی در اتاق وزیر جنگ آمریکا / راز تغییر نام نفتکش «گریس ۱» به «آدریان دریا» چه…

1235