عکسهای والدین و فرزندان و شباهت های جالب و دیدنی به روایت تصویر

0  55  

حتما دیده اید که بعضی بچه ها چقدر شبیه پدر و مادرشان هستند در ادامه شباهت های جالب بین والدین و فرزندان را می بینیم.

My Mother And I, Both Age 25Father And Son. Both 20 Years Old

 •  

  Father And Son. Same Age, Same Shirt

   

  My Dad In 1978, Me In 2013Me And My Grandfather

  My Father Passed When I Was 4, But People Always Told Me That I Looked Like Him

  My Dad In 1976 And Me In 2012

  My Husband And His Grandfather

  My Mom Is On The Left With Her First Born Son 41 Years Ago And Me On The Right With My First Born Son Today

   

  My Dad And His Friend 30 Years Ago Vs Me And His Son Today

   

  My Dad At 29 With Me At 2 Weeks. Me At 29 With My Boy At 2 Weeks

   

  Mom And Daughter

   

  My Mom Aged 26 And Me Age 23

  Mom And I Aged 16

   

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه

نه + هشت =