گنج ۱۰۰ میلیون دلاری ماهیگیر فقیر

0  14  
ماهیگیر فیلیپینی که ۱۰ سال قبل و به طور اتفاقی بزرگ‌ترین مروارید جهان را کشف کرده بود هرگزتصورنمی کرد صاحب گنج ۱۰۰ میلیون دلاری است.

مرد ماهیگیرهنگام فروش مروارید به خبرنگاران گفته: حدود ۱۰ سال قبل زمانی که لنگرقایق را در هوای طوفانی به دریا انداختم متوجه شدم به چیزی شبیه سنگ برخورد کرده است. به همین خاطر درون آب رفتم تا ببینم آن چیست که با صدف غول پیکر برخورد کردم که ۳۴ کیلوگرم وزن داشت. بنابراین آن را به سختی ازآب بیرون کشیدم ومروارید درشت داخلش را دیدم. بنابراین آن را باخود به خانه آورده ودرگوشه‌ای ازانباری گذاشتم. دراین مدت نیزبه سختی امورات زندگی‌ام را ازطریق ماهیگیری گذراندم. تااینکه تصمیم گرفتم آن را بفروشم،اما هرگزتصورنمی کردم یک گنج ۱۰۰ میلیون دلاری درخانه داشته‌ام.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه

17 − هفت =