مدرک دیگری برای اثبات وجود موجودات فضایی

0  500  

بیگانه های فرازمینی بالاخره وجود دارند یا خیر؟ این سوالی که تاریخ بشر همواره با آن روبرو بوده است.

به گزارش ورلد ساینس ، عکس ها و فیلمهایی از ایستگاه بین المللی فضا یک شی اسرار آمیز را در اطراف جو زمین نشان می دهد. این ذره کوچک در میان تاریکی ظاهر و سپس به سرعت ناپدید می شود. رویت این شی عجیب دو ثانیه طول می کشد.

حالا بر اساس این فیلم و شی اسرار آمیزی که در آن دیده می شود ناسا بهتر از هر زمان دیگری می تواند نظریه وجود داشتن موجودات بیگانه فرازمینی را اثبات کند. این جسم بالاتر از افق زمین دیده شده است.

موجودات فضایی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه

شانزده − دوازده =