از روی شکل دست های خود شخصیت خود بشناسید.

0  287  

ما انسان ها هر روز چیزهای جدیدی از خودمان یاد می گیریم و بدون شک دست های مان نیز می توانند خیلی چیزها درباره ما بگویند. محققان به این نتیجه رسیده اند که هر کدام از انگشت های دست برای خود مفهوم خاصی دارند

دست اصلی خود را پیدا کنید

این کار بسیار ساده است. یا راست دست هستید یا چپ دست. کف همین دست مشخصات شخصیتی و شغلی را منعکس می کند و انگشت های دست دیگر نگرش شما درباره دیگران را منعکس می کند.

انگشت های ضعیف و قوی خود را بشناسید

همه انسان ها انگشت های قوی و ضعیف دارند. هر چه بعضی از انگشت ها قوی تر باشند صفات شخصیتی شما صریح تر خواهد بود. اگر یکی از انگشت ها به سمت جلو یا به سمت انگشت دیگر حالت خمیده داشته باشد و یا این که نمی تواند کاری انجام دهد آن انگشت ضعیف است. اما اگر یکی از انگشت ها بلند و صاف باشد پس انگشت قوی است.

شخصیت شناسی از روی شکل دست ها

از میان انگشت های دست اصلی انگشت شست قوی بیانگر این است که در حرفه خود به دنبال موفقیت هستید.

انگشت اشاره قوی بیانگر تمایل شما به قدرت، استحکام شخصیتی و زیرکی شماست.

انگشت میانی بیانگر مسئولیت پذیری، کفایت، اعتماد به نفس، رشد و خرد و معرفت است.

انگشت حلقه بیانگر استعداد هنری شماست.

انگشت کوچک بیانگر مهارت های ارتباطی شماست.

مثال: اگر انگشت شست و انگشت میانی قوی دارید فردی حرفه ای، مسئولیت پذیر و باکفایتی هستید که فقط به فکر رسیدن به رویاهای خودتان نیستید.

شکل ناخن ها

شخصیت شناسی از روی شکل دست ها

ناخن های گرد بیانگر این است که به دنبال صلح و آرامش با دیگران هستید و از تایید نشدن از سمت دیگران هراس دارید.

کسانی که ناخن های مربع و صاف دارند افراد دقیقی هستند که تردید را دوست ندارند.

ناخن های پارو شکل بیانگر نبوغ و استعداد است.

ناخن های نوک تیز بیانگر این است که از فعالیت های کاربردی دست می کشید تا به سمت کارهای مرموز و مبهم بروید.

فاصله بین انگشت ها

دست را روی یک سطح صاف یا مقابل خودتان قرار دهید

شخصیت شناسی از روی شکل دست ها

اگر همه انگشت ها کاملا از هم جدا هستند انسان مستقل و عاشق تجربیات هستید.

شخصیت شناسی از روی شکل دست ها

اگر انگشت ها به هم نزدیک هستند انسان محتاط، مراقب و توداری هستید.

شخصیت شناسی از روی شکل دست ها

اگر انگشت حلقه و انگشت میانی از هم جدا هستند انسان تاثیرپذیری نیستید. اگر به هم نزدیک هستند از عرف و قوانین حمایت می کنید.

شخصیت شناسی از روی شکل دست ها

به فاصله بین نگشت حلقه و نگشت کوچک نگاه کنید. اگر بین آن ها فاصله باشد از صحبت ها و تصمیمات جدی که روی کار و رابطه شما تاثیر می گذارد دوری می کنید. اگر فاصله بین این دو انگشت متعادل باشد از نظر فکری مستقل و انسان ماجراجویی هستید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

متن دیدگاه

بیست + ده =